Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Przyszłość kpc

Przyszłość kpc

„Przeszłość i przyszłość kodeksu postępowania cywilnego oczami praktyków” to temat konferencji, na którą zaprasza Katedra
Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wydarzenie wpisuje się w obchody XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji. Konferencja zaplanowana jest na 30 maja, początek godz. 10.00 w auli 130 Uczelni Łazarskiego. Organizatorzy podkreślają, że celem jest nie tylko przybliżenie wprowadzanych w kpc zmian i wskazanie ich praktycznego wymiaru, ale również pogłębiona refleksja czy, a jeśli tak, to w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany w w polskim procesie cywilnym, czy przepisy proceduralne przyczyniają się do sprawności postępowania, czy też jego sprawność pozostaje przede wszystkim w rękach sędziów i stron (w szczególności reprezentujących strony profesjonalnych pełnomocników). Kreując zmiany legislacyjne w obszarze procedury nie można abstrahować od tego, że mają one służyć praktykom. Stąd idea konferencji, która ma służyć jako swoista platforma wymiany doświadczeń w zakresie stosowania prawa porocesowego.

Sprawdź także

Egzaminy sędziowskie

9 kwietnia 2024 br. w Krakowie rozpoczął się egzamin sędziowski. Dopuszczono do niego 266 aplikantów …