Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Przyszłość Polski i jej regionów

Przyszłość Polski i jej regionów

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w IX Konferencji Krakowskiej ?Polska regionów ? Polska miast?. To cykliczne spotkanie ekspertów poświęcone przyszłości Polski oraz jej regionów. Szef Najwyższej Izby Kontroli zabrał głos w debacie dotyczącej relacji między rządem a samorządami. Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji Krakowskiej,
organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jest próba określenia miejsca Polski w Europie, jej pozycji oraz możliwości. Dyskusje uczestników koncentrują się wokół relacji rządu i samorządu, polityki przestrzennej, a także działań w ramach polityki miejskiej i wiejskiej. Uczestnicy IX Konferencji Krakowskiej ?Polska regionów – Polska miast? Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia na IX Konferencji Krakowskiej ?Polska regionów – Polska miast? Jednym z uczestników poniedziałkowej debaty był prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, który wziął udział w panelu zatytułowanym: Centrum a samorząd – twórcze napięcie; polskie województwo – projekt otwarty. Szef Izby podkreślił, że NIK nie ocenia polityki, lecz to, jak państwo realizuje swoje zadania. I właśnie z tego punktu widzenia poddaje analizie relacje pomiędzy centrum (administracją rządową) a samorządami województw. Publiczność IX Konferencji Krakowskiej ?Polska regionów – Polska miast? W latach 2013-2016 Najwyższa Izba Kontroli zrealizowała ponad 80 kontroli planowych i doraźnych, związanych z realizacją zadań publicznych przez samorządy województw. – Różnica zdań między lokalnymi samorządami a rządem jako centrum jest czymś naturalnym, stwarza twórcze napięcie, które powinno dawać pozytywną energię do wymiany poglądów i ucierania stanowisk, do wybierania najlepszych rozwiązań i inspirować do dokonywania zmian – przekonywał szef NIK.
Prowadzący spotkanie dr Jarosław Flis skierował bezpośrednio do Krzysztofa Kwiatkowskiego pytanie o to, które doświadczenia w największym stopniu zmieniły polski samorząd, a które mogą zmienić go w przyszłości. Prezes Najwyższej Izby Kontroli wskazał na przystąpienie Polski do UE i związane z tym dostosowanie się do standardów zarządzania przyjętych w państwach wspólnoty. Wiele jednostek samorządu terytorialnego wdrożyło nowoczesne metody organizacji pracy i standardy obsługi obywateli, np. normy ISO. Upowszechniły się nowoczesne metody zarządzania projektami oraz normy zarządzania środowiskowego. W przyszłości wyzwaniem dla samorządu będzie bardziej efektywne wykorzystywanie technik informatycznych, w tym przejście na w pełni elektroniczny sposób procedowania spraw.
Coraz większym wyzwaniem będzie też dostosowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego do skutków zmian demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Samorząd będzie także musiał dostosować się do oparcia dalszego rozwoju na środkach własnych i krajowych, gdyż Polska nie będzie już mogła w kolejnych perspektywach liczyć na tak duże środki z UE jak dotychczas. W przyszłości istotnym sposobem realizacji niektórych zadań samorządu może być więc partnerstwo publiczno-prywatne.
W 2013 roku NIK pozytywnie oceniła przedsięwzięcia podejmowane w tej formule, jednak wówczas ich liczba był niewielka. Według Prezesa NIK formuła PPP może pozwolić samorządom na realizację zadań przy mniejszym finansowym zaangażowaniu z ich stron

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …