Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Psychiatria i psychologia w procesie

Psychiatria i psychologia w procesie

Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie: PROBLEMATYKA PSYCHIATRYCZNA I PSYCHOLOGICZNA W PROCESIE KARNYM. WYBRANE ZAGADNIENIA ZE SZCZEGóLNYM UWZGLĘDNIENIEM USTANOWIENIA/ZWOLNIENIA OBROŃCY Z URZĘDU termin: 16 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00 wykładowca: dr Sebastian Ładoś – sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Kierownik Sekcji Postępowania Przygotowawczego. W programie szkolenia:
Pierwsza część szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 1. problematyka naruszania gwarancji procesowych w związku z dopuszczeniem i przeprowadzeniem ekspertyzy, 2. kontrola opinii biegłych lekarzy psychiatrów i biegłych psychologów, a także analiza najczęściej występujących błędów w opiniach, 3. problemy związane z usuwaniem sprzeczności opinii, 4. praktyczne aspekty przesłuchania biegłych, 5. zakres dowodowego wykorzystania dokumentacji medycznej i psychologicznej, 6. problemy etyczne związane z opiniowaniem sądowo – psychiatrycznym i psychologicznym.
W drugiej części prezentowane są zagadnienia związane z ustanawianiem i zwolnieniem obrońców (pełnomocników) z urzędu, a zwłaszcza rozbieżności orzecznictwa sądowego w tym zakresie.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157581__PZTA_0D.html

Sprawdź także

O Nagrodę Iustitii

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” organizuje konkurs na Nagrodę Iustitii. Nagrody zostaną przyznawane osobom, które wyróżniły …