Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Psychiatryk zamiast więzienia

Psychiatryk zamiast więzienia

Człowiek, któremu nie podoba się ustrój socjalistyczny nie może być człowiekiem normalnym – uznała radziecka nauka prawa i wsadzała dysydentów do zakładów psychiatrycznych, co rodziło protesty na całym świecie. Obecnie mają tam trafić, jak zapowiada J. Gowin sprawcy zabójstw, którym przed 1989 rokiem kary śmierci zamieniono na 25 lat więzienia. Chodzi m.in. o nowy, administracyjny tryb, który będzie mógł być stosowany również w stosunku do tych sprawców, którzy odbywają kary pozbawienia wolności orzeczone przed wejściem w życie niniejszej ustawy, a którzy stwarzają zagrożenie ze względu na swój stan psychiczny ? możliwość zastosowania wobec tych sprawców leczniczej izolacji w zakładzie psychiatrycznym, jeżeli podczas badań psychiatrycznych zostanie stwierdzone, że w związku ze swoimi zaburzeniami psychiki (takimi jak zaburzenia preferencji seksualnych lub zaburzenia osobowości) mogą oni, po wyjściu na wolność, dopuścić się przestępstw stwarzających niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
– Znaleźliśmy rozwiązanie w stosunku do osób skazanych na śmierć przed 1989 r. ? powiedział minister Jarosław Gowin, komentując powyższe propozycje.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …