Strona główna / Szczypta soli / Pusta rubryka „ojciec”

Pusta rubryka „ojciec”

W akcie urodzenia nie można zostawić pustej rubryki „ojciec” – Rzecznik ponawia postulat zmian

W akcie urodzenia dziecka rubryka „ojciec” nie może pozostać pusta i w określonych sytuacjach muszą zostać w niej wpisane fikcyjne dane. Zdaniem RPO należy zmienić przepisy i pozostawić decyzję co do ewentualnego wpisywania takich danych matce dziecka albo samemu dziecku po osiągnięciu pełnoletności . Rzecznik skierował już w tej sprawie wystąpienie do poprzedniego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i otrzymał pozytywną odpowiedź. Teraz ponawia postulat zmian w tym zakresie

Do Biura RPO wpływają skargi od obywateli dotyczące stosowania przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego i zamieszczania w akcie urodzenia dziecka tzw. danych krytych. Jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia jako imię ojca zamieszcza się fikcyjne imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie. Przy braku takiego wskazania, w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, a jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka.

Zdaniem RPO trzeba zmienić przepisy, tak aby pozostawić decyzję co do wpisywania danych ojca matce dziecka albo samemu dziecku, kiedy osiągnęłoby ono pełnoletność. Jeżeli taka byłaby ich wola, kierownik USC wpisywałby fikcyjne imię i nazwisko ojca.

Rzecznik prosi ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego o stanowisko i poinformowanie, czy planowane są w tym zakresie prace legislacyjne.

27 marca 2023 r. Rzecznik występował w tej samej sprawie do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. W odpowiedzi ówczesny podsekretarz stanu Bartosz Grodecki poinformował, że zmiana ustawy w kierunku wprowadzenia fakultatywności zamieszczania w akcie urodzenia dziecka tzw. „danych krytych” jest uzasadniona i w przypadku podjęcia szerszych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy, zostanie rozważone uwzględnienie również tej kwestii.

VII.534.39.2024

Sprawdź także

PiS-PO, jedno zło

Kajetan Jan Wróblewski: Tymczasem na Wschodniej (780/337/72)*. Grochem o ścianę Polska degrengolada W 2015 roku …