Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pytania o karalność przez Internet

Pytania o karalność przez Internet

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt przewiduje zmiany, na które czeka bardzo wiele osób ? oświadczył minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Po wejściu w życie nowych regulacji wnioski do Krajowego Rejestru Karnego będzie można składać przez Internet. Jednocześnie przepisy zostały dostosowane do ustawodawstwa unijnego i są z nim kompatybilne. Oto założenia projektu ustawy o zmianie Krajowego Rejestru Karnego:
– umożliwienie składania wniosków i zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji z Rejestru,
– wyraźne wskazanie, że KRK może być prowadzony w systemie teleinformatycznym,
– uzupełnienie zakresu przedmiotowego karty rejestracyjnej o informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 ? w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
– uzupełnienie przedmiotowego zakresu zawiadomień o zmianach ewidencyjnych przekazywanych do KRK przez organy wykonujące orzeczenia w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe o informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności, – wyraźne wskazanie w ustawie możliwości przekazywania do KRK zawiadomień o zmianach ewidencyjnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych.
Projekt nowelizacji dostosowuje polskie przepisy do regulacji europejskich.
– Celem europejskich regulacji, dotyczących współpracy pomiędzy rejestrami karnymi jest usprawnienie wymiany informacji z rejestrów karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a tym samym zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej wysokiego poziomu ochrony w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości ? tłumaczył minister Krzysztof Kwiatkowski. Projekt zawiera regulacje mające dostosować przekazywanie informacji pomiędzy KRK a rejestrami karnymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej do zasad wymiany informacji w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (system ECRIS).
W projekcie zawarte zostały również przepisy regulujące sposób przetwarzania danych o osobach skazanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały przekazane Krajowemu Rejestrowi Karnemu oraz sposób wykorzystywania tych danych w krajowych postępowaniach karnych, administracyjnych i wszelkich innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw szczególnych, wyznaczających uprawnienia do uzyskania informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Źródło:Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …