Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Radcowie prawni w Strasburgu

Radcowie prawni w Strasburgu

Radcowie prawni jako pełnomocnicy przed Trybunałem w Strasburgu – tak nazwano dwudniowe szkolenie prawników.

Dotyczyło ono wykorzystania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Zarówno w postępowaniu przed krajowymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz reprezentacji skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Seminarium zamykało ogólnopolski cykl szkoleń będący częścią wspólnego projektu Krajowej Rady Radców Prawnych i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ?Radcowie Prawni jako pełnomocnicy skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”. Osobisty patronat nad projektem sprawował Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz.
W ramach programu, podczas spotkań we wszystkich Okręgowych Izbach Radców Prawnych w Polsce przeszkolonych zostało ok. 500 radców prawnych. Program wspierany był również przez Biuro Informacji Rady Europy w Strasburgu. Celem działań była poprawa jakości skarg wpływających do Trybunału w imieniu polskich obywateli (obecnie ok. 90 % z nich odrzucanych jest ze względu na ich niedopuszczalność) a także faktyczne wdrożenie postanowień Konwencji i wynikających z nich standardów poszanowania praw człowieka do rzeczywistości prawnej w Polsce. Wykorzystanie codziennej pracy fachowych pełnomocników, jakimi są Radcowie Prawni oraz podnoszenie przez nich argumentów budowanych na gruncie Konwencji przyczyni się z pewnością do obecności jej norm i orzeczeń Trybunału w wyrokach i postanowieniach organów krajowego wymiaru sprawiedliwości.
Każde szkolenie prowadzone było przez prawnika z Trybunału w Strasburgu oraz eksperta Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Sposób ten umożliwiał skonfrontowanie orzecznictwa Trybunału i europejskich standardów ochrony praw człowieka z rzeczywistymi problemami prawnymi w Polsce. Szkolenia były także okazją do analizy przełomowych wyroków w sprawach polskich (np. Tysiąc przeciwko Polsce, Bączkowski i inni przeciwko Polsce czy Rachwalski i Ferenc przeciwko Polsce).
16 września 2010 r. odbędzie się w Warszawie seminarium podsumowujące projekt oraz zjazd wszystkich absolwentów. Jego problematyka będzie ściśle związana z tematyką szkoleń i pozwoli na wymianę doświadczeń dotyczących pracy z Konwencją wśród świeżo przeszkolonych prawników. Ponieważ osoby zainteresowane wniesieniem skargi do Trybunału mają często problemy ze znalezieniem pełnomocnika chcącego reprezentować ich interesy w postępowaniu przed międzynarodowym organem wymiaru sprawiedliwości konferencja będzie także okazją do wskazania, że radcowie prawni dysponują wystarczającymi kompetencjami oraz wiedzą, aby skutecznie reprezentować skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …