Najnowsze informacje

Radcy podsumowali akcję

O przebiegu akcji ?Niebieski Parasol? – bezpłatnych poradach udzielanych przez radców prawnych w Poznaniu, zrelacjonowaliśmy obszernie w rozmowie dr. Stefanem Jakubowiczem, rzecznikiem prasowym OIRP w Poznaniu. Radcy prawni udzielali bezpłatnych porad w całym kraju. Oto raport zamieszczony na portalu KIRP.

Akcja trwała od 19 do 23 kwietnia. W 42 miastach Polski radcy prawni udzielali bezpłatnych informacji prawnych. Szczegółowa informację o miejscach i terminach przyjęć znajdowała się na specjalnej stronie internetowej www.niebieskiparasol.info , stronach internetowych okręgowych izb radców prawnych a także pod informacyjnym telefonem 22 622 02 18. W ciągu tego tygodnia kilkuset radców prawnych i aplikantów udzieliło kilka tysięcy informacji prawnych. Tegoroczna akcja przypadła w szczególnym momencie żałoby narodowej związanej z katastrofą prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
? Niebieski parasol??2010 cieszył się zainteresowaniem osób potrzebujących informacji prawnych. . Choć tematem głównym było prawo pracy, to radcy prawni i aplikanci udzielali także informacji z innych dziedzin prawa. Ewa Krzysztoporska, OIRP Szczecin : Dużym zainteresowaniem, oprócz kwestii prawa pracy, cieszyły się porady z dziedzin prawa mieszkaniowego i obrotu nieruchomościami, prawa spadkowego, rodzinnego oraz postępowania egzekucyjnego. Z akcji ?Niebieski parasol? wypływa jeszcze jeden wniosek, który najlepiej obrazuje rzymska zasada: ?Ignorantia iuris nocet?, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Wiele bowiem z osób, które zgłosiły się do nas w ramach Niebieskiego parasola, przyszły za późno. Często ich słuszne roszczenia uległy przedawnieniu, albo też na tyle się skomplikowały z uwagi na nieprawidłowy tryb postępowania, że uzyskanie oczekiwanego efektu stało się skomplikowane lub wręcz niemożliwe.
Jak mówi Bartosz Szolc ? Nartowski z OIRP w Gdańsku osoby przychodzące na dyżury radców prawnych i aplikantów radcowskich zainteresowane były także poradami z zakresu prawa cywilnego, postępowania egzekucyjnego i spadkowego.
W Krakowie ? jak podkreśla Anna Sobczak z OIRP w Krakowie radcy prawni, w ramach akcji ?Niebieski parasol?, udzielali informacji prawnych dotyczących m. in. ustalenia stosunku pracy, wypłaty zaległego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, nieuzasadnionego wypowiedzenie umowy o pracę, lobbingu , dyskryminacji odnośnie wypowiedzenia i płac a także naruszenia nietykalności.
We Wrocławiu liczba chętnych rosłą z każdym dniem akcji . Jak mówi Marek Wiewiórski z OIRP we Wrocławiu, konsultacje wyznaczono pomiędzy godziną 16.30 a 18, ale ze względu na sporą ilość osób zainteresowanych, godziny dyżurów były wydłużane każdego dnia. Na uwagę zasługuje fakt, iż sprawy z zakresu prawa pracy (i związane) stanowiły jedynie około 1/3 zagadnień, z którymi zwracali się do nas zainteresowani. Dominowały sprawy lokalowe oraz spadkowe. Niemało pytań dotyczyło także spraw rodzinnych. Pytano nas także o wiele innych zagadnień, często bardzo nietypowych.
Jak podaje Halina Matys z OIRP w Kielcach porad udzielano nie tylko w Kielcach, ale także w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Radomiu, Grójcu i Kozienicach. Tematyka informacji prawnych była różnorodna i obejmowała szeroko rozumiane prawo pracy, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo zamówień publicznych. Osoby korzystające z informacji prawnej w ramach akcji ?Niebieski parasol? były proszone o wypełnienie anonimowej ankiety, w której pytaliśmy m. in. czy korzystały kiedykolwiek z pomocy prawnej, w tym także w ramach akcji ?Niebieski parasol? a także w jakich kwestiach, zdaniem ankietowanych pomoc prawna jest niezbędna. Większość osób, które wypełniły ankietę po raz pierwszy korzystały z pomocy prawnej. Podkreślano, iż pomoc prawna jest niezbędna przy umowie sprzedaży mieszkania czy zawarcia umowy kredytowej.
Tegoroczna akcja ?Niebieski parasol? cieszyła się dużym zainteresowanie także dzięki pomocy mediów, które o niej informowały. Akcja udzielania bezpłatnych informacji prawnych będzie kontynuowana. Planowane jest również objęcie nią mikroprzedsiębiorców, którzy ? jak wykazują badania ? w większości nie korzystają z pomocy prawnej.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …