Strona główna / Aktualności / Ranking spraw trudnych RPO

Ranking spraw trudnych RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar przedstawił ranking problemów, które stanowią największe zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela w naszym kraju. Wskazał też listę spraw, w których odnotowano wyraźny postęp bądź zapowiedziano pozytywne zmiany. Spotkanie było również okazją do podsumowania 100 dni kadencji Rzecznika. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Rady Społecznej przy RPO, która poparła działania podejmowane przez dra Bodnara w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego.
Rzecznik poinformował, że od początku swojego urzędowania skierował 113 wystąpień generalnych, w tym m.in. do Prezesa Rady Ministrów i szefów poszczególnych resortów. Złożył również 10 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego i przystąpił do 9 postępowań sądowych. Wśród największych problemów w 2015 roku, dr Bodnar wymienił m.in. brak efektywnych regulacji prawnych i działań administracji w sytuacji skrajnej biedy, wykluczenia społecznego oraz brak skoordynowanych działań na rzecz przeciwdziałania bezdomności, niski poziom systemu stanowienia prawa oraz brak efektywnych mechanizmów ścigania sprawców przestępstw motywowanych nienawiścią. Rzecznik pozytywnie ocenił natomiast szanse, jakie niesie uchwalenie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej a także nowelizację ustawy o stowarzyszeniach oraz wejście w życie ustawy o petycjach. Pełen ranking na stronie RPO.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …