Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Raport o mediach publicznych

Raport o mediach publicznych

Article 19 oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowały raport analizujący ostatnie zmiany wokół mediów publicznych w Polsce. W grudniu 2015 r., a następnie w czerwcu 2016 r. zostały przyjęte nowelizacje do ustawy o radiofonii i telewizji dające Ministrowi Skarbu Państwa, a następnie Radzie Mediów Narodowych szerokie kompetencje w zakresie wyboru
zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych. Rozwiązania te spowodowały masowe zwolnienia w mediach publicznych. Zmiany te wywołały falę krytyki ze strony organizacji międzynarodowych. ?W raporcie prezentujemy szereg rekomendacji, które mają na celu przywrócenie zgodności ustawodawstwa polskiego z międzynarodowymi standardami dotyczącymi mediów i wolności słowa? ? wyjaśnia Dominika Bychawska-Siniarska,
Dyrektorka Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. Wśród rekomendacji przedstawionych przez organizacje znalazły się między innymi zalecenia dotyczące wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. przywracającego pełne kompetencje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w zakresie powoływania organów spółek mediów publicznych. Organizacje zaapelowały też do władz Polski o natychmiastowe zaprzestanie motywowanych politycznie zwolnień w mediach publicznych, w tym w rozgłośniach regionalnych. Władze powinny dążyć do przyjęcia kompleksowego ustawodawstwa mającego na celu rozwiązanie problemów mediów publicznych, ich finansowania i zależności od polityki. Nowe regulacje powinny być przyjęte z poszanowaniem standardów płynących m.in. z wytycznych Rady Europy oraz wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.Raport na stronie HFPC.

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …