Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Raport o ustawie antynarkotykowej

Raport o ustawie antynarkotykowej

W grudniu 2014 r. minęły trzy lata od wejścia w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z kwietnia 2011 r. Najważniejszą zmianą nowelizacji było dodanie art. 62a, dającego prokuratorowi oraz sądowi możliwość umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy posiadającego nieznaczne ilości środków odurzających lub substancjipsychotropowych, przeznaczonych na jego własny użytek. Ponadto, nowelizacja rozszerzyła katalog alternatywnych środków o charakterze leczniczym, realizując zasadę ?leczyć zamiast karać?. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport ?Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w trzy lata po jej wejściu w życie ? raport z praktyki stosowania?.
Raport powstał w oparciu o analizę danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej i sądów. ?Nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z kwietnia 2011 r. zdecydowanie należy uznać za krok w dobrym kierunku? ? mówi Piotr Kubaszewski, prawnik HFPC i autor raportu. ?Przedstawione w raporcie dane statystyczne wskazują jednak, że liczba umorzeń spraw o posiadanie narkotyków, w tym umorzeń na podstawie art. 62a u.p.n. jest wciąż stosunkowo mała. Co więcej, jeżeli postępowanie nie zostanie umorzone na etapie postępowania przygotowawczego, jest mało prawdopodobne, aby następnie zostało ono umorzone przez sąd? ? dodaje Piotr Kubaszewski. Przesłanki, od spełnienia których zależy możliwość umorzenia postępowania na podstawie art. 62a u.p.n., mają charakter ocenny i nie zostały w żaden sposób zdefiniowane. Głównym postulatem płynącym z raportu jest zatem konieczność opracowania przez Prokuratora Generalnego stosownych wartości granicznych dla poszczególnych substancji psychoaktywnych, definiujących pojęcie ich ?nieznacznej ilości?. ?Dopiero opracowanie przez Prokuratora Generalnego stosownych wartości granicznych ? zgodnie z uzasadnieniem projektu ? stanowić będzie dokończenie procesu nowelizacji i pozwoli na zakładane przez projektodawcę umarzanie drobnych spraw związanych z posiadaniem narkotyków, na jak najwcześniejszym etapie postępowania? ? zauważa Piotr Kubaszewski. ?Tabela wartości granicznych powinna zostać opracowana na wzór podobnych regulacji występujących w innych krajach europejskich? ? kończy autor raportu.
Raport dostępny jest na stronie HFPCz.

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …