Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Raport Roczny Amnesty International

Raport Roczny Amnesty International

Amnesty International, organizacja działająca na rzecz praw człowieka od 50 lat, ogłosiła Raport Roczny przedstawiający stan przestrzegania praw człowieka w 2010 roku w 157 krajach i terytoriach. 400-stronnicowy dokument podsumowuje również działania Amnesty International na rzecz ochrony praw człowieka oraz wskazuje priorytety na przyszłość.

-50 lat po powstaniu Amnesty International jesteśmy świadkami rewolucji praw człowieka. Potrzeba zmian politycznych i ekonomicznych mająca wyraz w masowych protestach na Bliskim Wschodzie i w Afryki Północnej pokazuje jednoznacznie, że wszystkie prawa człowieka są równie ważne i są wartością uniwersalną – powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska. -Wołanie o sprawiedliwość, wolność i godność stało się globalnym żądaniem, które słychać coraz głośniej. Czeka nas przełom w walce o prawa człowieka – oświadczyła D.Nadażdin.
Raport Amnesty International 2011 dokumentuje ograniczenia wolności słowa w 89 krajach, sytuację więźniów sumienia w 48 krajach, tortury i inne formy złego traktowania w 98 krajach oraz przypadki naruszenia prawa do sprawiedliwego i rzetelnego procesu w 54 krajach.
W rozdziale dotyczącym Polski poruszono następujące kwestie:
* Wojna z terroryzmem i bezpieczeństwo
* Dyskryminacja
* Prawa seksualne i reprodukcyjne
* Nadmierne użycie siły przez policję
* Uchodźcy i migranci
* Prawa osób ze środowiska LGBT
Kluczowe momenty 2010 roku na świecie to: uwolnienie Daw Aung San Suu Kyi w Birmie i Pokojowa Nagroda Nobla dla chińskiego dysydenta Liu Xiaobo, wręczona pomimo sabotażu ceremonii przez władze Chin.
Z dala od zgiełku międzynarodowych mediów, tysiące obrońców praw człowieka było zastraszanych, więzionych, torturowanych i zabijanych w Afganistanie, Angoli, Brazylii, Chinach, Meksyku, Rosji, Tajlandii, Turcji, Uzbekistanie, Wietnamie i Zimbabwe. Ludzie ci nie bali się mówić głośno o sprawach związanych z prawami człowieka takimi jak ubóstwo, marginalizacja społeczności, prawa kobiet, korupcja, brutalność i prześladowania.
Raport Roczny Amnesty International wskazuje również ważne wydarzenia, które miały miejsce 2010 roku:
* Pogarszająca się sytuacja na Ukrainie, Białorusi i w Kirgistanie; spirala przemocy w Nigerii i eskalacja kryzysu w centralnych i północno-wschodnich Indiach (Maoiści)
* Wzrost zagrożenia wobec ludności autochtonicznej w obu Amerykach; pogarszająca się sytuacja prawna kobiet w Europie, które zasłaniają twarz; przyzwolenie Europy na odsyłanie ludzi w miejsca, gdzie są narażeni na ryzyko prześladowań.
* Konflikty, które dokonały spustoszeń w Republice Środkowej Afryki, Czadzie, Kolumbii, Demokratycznej Republice Konga, Iraku, Izraeli i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, Północnym Kaukazie, Sri Lance, Sudanie i Somalii ? w czasie których ludność cywilna często była celem działań prowadzonych przez zbrojne ugrupowania lub siły rządowe.
* Oznaki postępu, takie jak odchodzenie od kary śmierci, pewna poprawa opieki okołoporodowej w Indonezji i Sierra Leone; postawienie przed wymiarem sprawiedliwości osób zaangażowanych w reżimy wojskowe w Ameryce Łacińskiej.
Pragnienie wolności i sprawiedliwości jest coraz głośniej wyrażane na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w walce o prawa człowieka. Na naszych oczach toczy się rozstrzygająca bitwa o kontrolę nad dostępem do informacji i środków komunikacji, napędzających nowe formy aktywizmu, nad którymi starają się zapanować rządy. Dlatego firmy internetowe i telekomunikacyjne oraz właściciele serwisów społecznościowych muszą respektować prawa człowieka. Nie mogą stać się pionkami w grze represyjnych rządów, które chcą zdławić wolność słowami szpiegować własnych obywateli.
Protesty, które rozprzestrzeniły się w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, podczas których ludzie domagali się zakończenia represji i korupcji, wskazują na głęboką potrzebę wolności od strachu i niedostatku. Dają głos tym, którzy do tej pory byli tego głosu pozbawieni. Rządy Libii, Syrii, Bahrajnu i Jemenu są gotowe do brutalnej pacyfikacji ludności, aby tylko utrzymać się przy władzy. Nawet jeśli dyktator został obalony, instytucje, które go wspierały, muszą zostać zdemontowane ? praca aktywistów jeszcze nie jest skończona.
Rządy represyjne w Azerbejdżanie, Chinach czy Iranie starają się za wszelką cenę zapobiegać podobnym rewolucjom w swoich krajach. Potrzeba konsekwentnej polityki “zero tolerancji? za zbrodnie przeciwko ludzkości prowadzonej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, została podkreślona jeszcze bardziej w kontekście brutalnie stłumionych demonstracji w Syrii, gdzie od marca zginęły setki osób, czy w kontekście braku reakcji świata na represje zastosowane wobec osób uczestniczących w pokojowych demonstracjach w Jemenie i Bahrajnie. Rządy na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej muszą przeprowadzić reformy zapewniające ochronę praw człowieka, w tym prawo do pokojowych zgromadzeń i wolności słowa oraz równość dla wszystkich, w szczególności kobiet, którym powinna być zapewniona możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym.
Oto przedruk Raportu dotyczący RP:
Wojna z terroryzmem i bezpieczeństwo:
Wciąż trwa dochodzenie prowadzone przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie w sprawie zaangażowania Polski w program nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała w grudniu 2009 roku informację wskazującą na to, że samoloty latające w ramach tego programu lądowały w Polsce na lotnisku Szymany, niedaleko domniemanych tajnych więzień w Starych Kiejkutach. Dokumenty wydane przez Biuro Straży Granicznej w lipcu potwierdziły, że siedem samolotów używanych w programie nielegalnych transferów CIA wylądowało w Szymanach między grudniem 2002 a wrześniem 2003. Pasażerowie wraz z załogą byli obecni podczas lądowania i startu.
We wrześniu, biuro prokuratora potwierdziło, że zbadało oskarżenie wniesione przez Abd al-Rahim al- Nashiri?ego, obywatela narodowości saudyjskiej, obecnie przetrzymywanego w Guantanamo, który twierdzi, że był przetrzymywany w tajnym więzieniu CIA na terenie Polski. W październiku przyznano mu status ?poszkodowanego?; jest to pierwsza skarga w sprawie programu nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA, uznana przez instytucję w państwie Unii Europejskiej.
W grudniu, prawnicy współpracujący z organizacjami pozarządowymi Reprieve i Interights złożyli w imieniu Abu Zubajdy skargę za przestępstwa popełnione podczas przetrzymywania go przez CIA na terytorium Polski. Skarga zawierała żądanie Abu Zubajdy o formalne uznanie go za ofiarę tortur i nielegalnego zatrzymania. Po otrzymaniu statusu poszkodowanego, Abd al-Nashiri, Abu Zubajda i ich prawnicy otrzymali dostęp do aktów śledztwa prowadzonego przez prokuratorai pozwolono im na wzięcie udziału w śledztwie. W październiku Komitet Praw Człowieka wezwał polskie władze do zapewnienia, że dochodzenie w sprawie domniemanego zaangażowania urzędników w program nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA, ma wszelkie upoważnienia niezbędne do wzywania świadków i otrzymywania dokumentacji.
17 września, działając zgodnie z międzynarodowym nakazem aresztowania wydanym przez władze rosyjskie, policja w Warszawie aresztowała Czeczena Akhmeda Zakajewa. W następstwie aresztowania, Rosja zażądała ekstradycji Akhmeda Zakajewa, powołując się na jego zaangażowanie w akcje terrorystyczne. 18 września, Warszawski Sąd Okręgowy, nakazał jego uwolnienie biorąc pod uwagę status uchodźcy, jaki otrzymał w Wielkiej Brytanii. Prokurator rejonowy zaskarżył tę decyzję. W październiku sąd apelacyjny podtrzymał decyzję o uwolnieniu Akhmeda Zakajewa, który wrócił do Anglii. 23 grudnia sąd rejonowy zaprzestał procedur ekstradycyjnych z powodów nieobecności Akhmeda Zakajewa na terytorium Polski.
Dyskryminacja
Po latach przygotowań parlament przyjął w grudniu ustawę antydyskryminacyjną. Jednakże organizacje pozarządowe skrytykowały jej ograniczony katalog przesłanek, na podstawie których dyskryminacja jest zakazana. Są to tożsamość płciowa, poglądy polityczne czy np. stan cywilny. Organizacje wyraziły również zaniepokojenie faktem, że zamiast utworzenia nowego niezależnego biura do monitowania i promowania nowej ustawy, instytucją za to odpowiedzialną byłby Rzecznik Praw Obywatelskich.
Prawa seksualne i reprodukcyjne
Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. prawa do zdrowia podkreślił w maju, że ustawa dotycząca planowania rodziny, która unieważniła ekonomiczne i socjalne powody, jako podstawy do prawnego przerwania ciąży, spowodowała wzrost niebezpiecznych i podziemnych aborcji. W październiku Komitet Praw Człowieka wyraził zaniepokojenie z powodu tego, że wielu kobietom odmówiono dostępu do usług zdrowia reprodukcyjnego, w tym prawa do legalnego przerwania ciąży. Organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka wskazały przepis w ustawie mówiący o ?klauzuli sumienia?, który daje personelowi medycznemu prawo do odmowy przeprowadzenia niektórych procedur, jako przeszkodę w dostępnie do praw reprodukcyjnych. Według raportu przyjętego we wrześniu przez Komitet ds. Społecznych, Zdrowia i Rodziny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, polskim instytucjom zdrowotnym brakowało formalnych przepisów dotyczących stosowania ?klauzuli sumienia?. W raporcie wyrażono zaniepokojenie, że ten paragraf jest nadużywany przez zarządy szpitali, które często przyjmowały niepisane zasady postępowania zakazujące niektórych interwencji, w tym aborcji.
Sprawa kobiety w ciąży, która zmarła na skutek szoku septycznego po tym, jak odmówiono jej opieki diagnostycznej i leczenia w kilku szpitalach, ze strachu przed ryzykowaniem życia płodu, czeka na zbadanie przez Europejski Trybunał ds. Praw Człowieka.
Nadużycie siły
W październiku, Komitet Praw Człowieka wyraziła zaniepokojenie w sprawie informacji o nadużyciu siły przez służby egzekwujące prawo. Zostało również odnotowane, że incydenty związane z policyjną przemocą, nie zawsze były zgłaszane ze względu na strach osób poszkodowanych, że zostanie wszczęte przeciwko nim dochodzenie. 23 maja na targowisku w Warszawie, w dzielnicy Praga, policjant zastrzelił 36-letniego nigeryjskiego handlowca, który zginął na miejscu. Incydent zdarzył się podczas policyjnej akcji, która miała na celu sprawdzenie pozwoleń na handel. Prokurator Generalny rozpoczął śledztwo 24 maja w sprawie dwóch zarzutów: nadużycia siły przez policjanta i uszkodzenie ciała, które spowodowało śmierć oraz napad na urzędnika publicznego. Jeden z liderów Kampanii Przeciwko Homofobii, Robert Biedroń, został aresztowany i prawdopodobnie pobity przez policję 11 listopada. Zdarzenie miało miejsce podczas antyfaszystowskiej demonstracji przeciwko marszowi prawicowych grup ekstremistów w Warszawie. Robert Biedroń złożył doniesienie o nadużyciu siły przez policję, co spowodowało uszkodzenia ciała, takie jak uszkodzenia kręgosłupa, siniaki i obtarcia. Został zatrzymany na 20 godzin i pozbawiony kontaktu ze swoją rodziną i prawnikami. Policja oskarżyła go o napaść na urzędnika państwowego .
Uchodźcy i osoby starające sie o azyl
W wyniku kampanii prowadzonej przez posła i petycji, pod którą podpisało się 800 osób, w listopadzie zamknięto ośrodek dla uchodźców w Łomży. Podczas tej kampanii niektóre media opisywały większość czeczeńskich emigrantów jako kryminalistów. Różne krajowe organizacje pozarządowe protestowały przeciwko zamknięciu tego ośrodka w trakcie roku szkolnego. Po zamknięciu, uchodźcy musieli szukać mieszkań do wynajęcia albo znaleźć inny ośrodek dla uchodźców, w którym znalazłyby się jeszcze wolne miejsca.
Prawa lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transpłciowych
Znaczny wzrost nienawiści w wypowiedziach i nietolerancja wobec lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transpłciowych zostały odnotowane w październiku przez Komitet Praw Człowieka .
Tłumaczyła Anna Porębska
Źródło: Amnesty International Polska

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …