Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Raport TSUE po polsku

Raport TSUE po polsku

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił sprawozdanie za rok 2019. Publikujemy jego wersję w języku polskim.

Rok 2019 upłynął w Trybunale Sprawiedliwości pod hasłem rocznic i doniosłych zmian: dziesiątej rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego, który nadał Karcie praw podstawowych Unii rangę prawa pierwotnego, piętnastej rocznicy „wielkiego rozszerzenia” Uniii Europejskiej, trzydziestej rocznicy powstania Sądu, a przede wszystkim – ukończenia reformy struktury sądwoniczej Unii, wskutek której w Sądzie zasiada obecnie po dwóch sędziów z każdego państwa członkowskeigo – napisał we wstępie do sprawozdania Koen Lenaerst, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zwrócił on też uwagę na dane statystyczne – w 2019 r. liczba spraw zakończonych to 1739, Trybunał rozstrzygnął 865 spraw (w 2018 r. – 760). Ogólna liczba nowych spraw to 1905, a wśród nich rekordowa liczba spraw prejudycjalnych – 641, co zdaniem Koena Lenaersta świadczy o rosnącym zaufaniu sądów krajowych do systemu sądowego Unii. 1 maja 2019 r. wprowadzono mechanizm wstępnego przyjęcia do rozpoznania określonych rodzajów odwołań.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedną z siedmiu instytucji europejskich. Jako organ sądowy Unii ma on za zadanie zapewniać poszanowanie prawa europejskiego poprzez czuwanie nad jednolitą interpretacją i jednolitym stosowaniem traktatów. Za pomocą swojego orzecznictwa Trybunał przyczynia się do ochrony wartości Unii i współdziała na rzecz integracji europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej składa się z dwóch sądów: Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej.

Na stronie adwokatura pl czytaj roczne sprawozdanie TSUE

Sprawdź także

Konkurs na esej IWS

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłosił konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej. Celem konkursu …