Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ratyfikować Konwencję o inwalidach

Ratyfikować Konwencję o inwalidach

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wezwała prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska do szybkiej ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Żyjących z Niepełnosprawnością.

Impulsem do tego wezwania było spotkanie 19 maja 2010 r. w Saragossie państw członkowskich Unii Europejskiej. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding apelowała o szybką ratyfikację Konwencji ONZ o Prawach Osób Żyjących z Niepełnosprawnością (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, dalej: „Konwencja”) wraz z Protokołem dodatkowym (The Convention’s Optional Protocol).
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca uwagę, że Polska pomimo podpisania Konwencji 30 marca 2007 r. do dnia dzisiejszego nie dokonała jej ratyfikacji. Konwencja jest dokumentem ustanawiającym szereg standardów odnoszących się do skutecznej ochrony praw obywatelskich, politycznych, socjalnych, ekonomicznych oraz kulturowych, a także podstawowych wolności osób niepełnosprawnych. Dąży ona do wyeliminowania w sposób wszechstronny praktyk dyskryminacyjnych ze wszelkich możliwych obszarów aktywności życiowej, m.in. z płaszczyzny relacji z podmiotami sektora prywatnego, czy dostępu do informacji. Konwencja ma na celu zagwarantowanie, że każda osoba żyjąca z pewną formą niepełnosprawności będzie mogła korzystać w sposób nieskrępowany z przysługujących jej praw i wolności na równi z innymi osobami. Poszanowanie praw osób niepełnosprawnych jest bowiem problemem, jaki powinien zostać rozwiązany przy pomocy kompleksowej regulacji prawnej ustanawiającej jednolite standardy ochronne w różnych krajach.
Konwencja o Prawach Osób Żyjących z Niepełnosprawnością wraz z Protokołem dodatkowym została przyjęta w dniu 13 grudnia 2006 r., a następnie wyłożona do podpisu 30 marca 2007 r. Wśród sygnatariuszy znalazły się wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Do dnia dzisiejszego czternaście państw członkowskich UE dokonało jej ratyfikacji. Dodatkowo działania na rzecz przyjęcia Konwencji podejmuje Unia Europejska.
26 listopada 2009 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję, która pozwala UE na związanie się Konwencją. Decyzja ta wejdzie w życie po tym jak Rada UE przyjmie Kodeks Postępowania w zakresie ustalania wspólnego stanowiska przez Unię Europejską oraz Państwa Członkowskie (w sferze wspólnych kompetencji) celem odpowiedniego reprezentowania Unii Europejskiej na spotkaniach ciał utworzonych na podstawie Konwencji. Jak tylko Kodeks ten zostanie przyjęty, Prezydent Rady UE będzie miał możliwość złożenia w ONZ oficjalnego dokumentu o przystąpieniu UE do Konwencji.
– Helsińska Fundacja Praw Człowieka ? czytamy w liście do premiera- pragnie niniejszym przyłączyć się do apelu Komisji Europejskiej, dlatego zwróciła się do prezesa Rady Ministrów o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków i działań prowadzących do ratyfikacji powyższej Konwencji. HFPC uważa, że zadaniem Rządu RP powinno być prowadzenie polityki zmierzającej do stworzenia oraz rozpowszechniania jednolitych standardów ochronnych odnoszących się do osób żyjących z niepełnosprawnością. Ratyfikacja Konwencji oraz Protokołu dodatkowego do niej jest jednym ze środków służących urzeczywistnieniu tego celu.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …