Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Razem z obsługą sądów

Razem z obsługą sądów

Wspólne stanowisko z dnia 13 marca 2019 r. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Forum Współpracy Sędziów
Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniu Sędziów „Themis”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Forum Współpracy Sędziów w pełni popierają działania pracowników sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratury zmierzające do podjęcia dialogu i uregulowania ich statusu, w tym przede wszystkim materialnego. Wymiar sprawiedliwości służyć ma każdemu obywatelowi i obywatelce, niezależnie od ich poglądów czy przynależności partyjnej. Tym samym działania podjęte w celu jego usprawnienia i przyspieszenia rozpoznawania spraw powinny być wolne od bieżących sporów i uwarunkowań politycznych. Prawidłowe działanie wymiaru sprawiedliwości wymaga zatrudnienia w sądach przygotowanych, wykształconych i rozumiejących wagę swojej pracy osób. Każda z nich zasługuje na godne, systematycznie waloryzowane wynagrodzenie. Każdej z nich należy zapewnić warunki pracy pozwalające na prawidłowe wypełnianie obowiązków, bez obciążania jej ilością obowiązków przekraczających możliwość ich terminowego wykonania, mimo dołożenia wszelkiej staranności. Podjęcie działań zmierzających do realizacji tych postulatów wymaga pilnego działania władz ustawodawczej i wykonawczej, przy współudziale środowisk pracowników.

Sprawdź także

Wybory kopertowe bezkarne

Prokuratura nie zamierza wszczynać śledztwa w związku z doniesieniami Najwyższej Izby Kontroli przeciwko premierowi, trzem …