Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Realna pomoc prawna dla ofiar przestępstw

Realna pomoc prawna dla ofiar przestępstw

9 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja, która stanowiła podsumowanie i zwieńczenie projektu ?Improving protection of victims? rights: access to legal aid? współfinansowanego przez Komisję Europejską, dotyczącego pozycji pokrzywdzonego

w procesie karnym. Przedstawiamy opracowanie raportu, którego autorami są: mgr Aleksandra Woźniak, mgr Agnieszka Orfin. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego z całej Europy, a także praktycy świadczący pomoc prawną na terenie Unii Europejskiej. Konferencja organizowana była pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Życie Uniwersyteckie, Radio Merkury, serwis studentprawa.pl, poznański serwis prawny poprawny.pl oraz Edukacja Prawnicza.
W pierwszej kolejności głos zabrał Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński, kierownik naukowy projektu, który przywitał wszystkich gości, prelegentów i pozostałych uczestników. Słowo wstępne wygłosili również Prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej UAM – Prof. dr hab. Jacek Witkoś oraz Prof. dr hab. Roman Budzinowski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. W czasie wystąpień podkreślono znaczenie realizowanego projektu dla wzmocnienia systemu ochrony praw ofiar oraz rozwoju międzynarodowej współpracy między państwami członkowskimi UE. W trakcie pierwszej części Konferencji wystąpił również Wiceminister Sprawiedliwości ? Stanisław Chmielewski, który zwrócił uwagę na wyzwania, jakie wiążą się z prawidłowym ukształtowaniem systemu pomocy udzielanej ofiarom przestępstw.
Następnie dr Marta Kolendowska – Matejczuk, przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich odniosła się do problemu ochrony ofiar z perspektywy jednego z najważniejszych organów powołanych do współtworzenia systemu pomocy ofiarom przestępstw w Polsce. Podczas drugiej części konferencji, której przewodniczyła dr hab. Małgorzata Wąsek- Wiaderek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, wystąpili reprezentanci partnerów projektu ? dr Piotr Karlik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU), Miriana Ilchevaz bułgarskiego Centrum Studiów nad Demokracja (CSD), Sanite Silez łotewskiej organizacji pozarządowej PROVIDUS, Karen Hough z włoskiego konsorcjum COINFO, koordynator projektu dr Graciela Fuentes (AMU) oraz kierownik naukowy projektu Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński (AMU). Każdy z reprezentantów naświetlił sytuację związaną z dostępem do pomocy prawnej jaka występuje w ich krajach, a także przedstawił jej podstawową strukturę. Ponadto dr Graciela Fuentes zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia świadomości prawnej obywateli w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw, a prof. Paweł Wiliński wskazał największe wyzwania i zalecenia dla europejskiego systemu pomocy prawnej.

W ramach trzeciej części konferencji, której przewodniczyła dr Natalia Buchowska z UAM w Poznaniu, przedstawiono zasadnicze problemy i wyzwania związane z udzielaniem pomocy prawnej ofiarom przestępstw. Sara Chrzanowska z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej skupiła się natomiast na unijnej legislacji dotyczącej praw ofiar. Wyzwania związane ze świadczeniem pomocy prawnej ofiarom zostały również ukazane z perspektywy brytyjskiej i hiszpańskiej ? odpowiednio przez Prof. Louis Taylor z Nottingham Law School i Prof. Ágata María Sanz Hermida z La Universidad de Castilla-La Manch w Hiszpanii. Profesor dr hab. Cezary Kulesza – członek Zespołu Doradców do spraw Ofiar Przestępstw omówił zaś problematykę związaną z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW.
Następna część konferencji stanowiła międzynarodową platformę dyskusji w przedmiocie rekomendacji i wyzwań systemu pomocy prawnej funkcjonującego w Europie – swoje komentarze przedstawili Mikołaj Pietrzak – Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, sędzia Michał Lewoc z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Barbara Grabowska – reprezentantka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
W trakcie ostatniej części konferencji skupiono się na wskaźnikach rozwoju systemu pomocy prawnej ofiarom. Vania Costa Ramos ? prawnik z Portugali zaprezentowała portugalski system pomocy prawnej ofiarom i główne problem związane z jego praktycznym wymiarem. Simone de Blasi ? praktyk z Włoch rozważał znaczenie komunikacji jako zasadniczego narzędzia służącego udoskonaleniu systemu pomocy prawnej ofiarom. Następnie, Hristo Botev ? praktyk z Bułgarii skupił się na edukacji jako istotnym elemencie właściwej struktury pomocy udzielanej ofiarom przestępstw. W końcu, doświadczona mediator z Łotwy – Diana Ziedi?a wskazała zalety mediacji jako narzędzia pomocy prawnej udzielanej ofiarom przestępstw. Na końcu zaś swoje uwagi i spostrzeżenia wygłosili dr Marta Kolendowska ? Matejczuk z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Agnieszka Lisek z Polskiego Centrum Mediacji oraz Tomasz Piechowiak – Przewodniczący Subvenia Victima. W konferencji wzięli udział nie tylko eksperci zajmujący się prawami ofiar, reprezentanci środowiska naukowego, praktycy świadczący pomoc prawną ofiarom, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, ale także studenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu zarówno partnerów, jak i reprezentantów Unii Europejskiej, przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyków z różnych Państw Członkowskich, konferencja okazała się rzeczywistym forum wymiany istotnych informacji i rekomendacji dotyczących systemu pomocy ofiarom przestępstw.
Autorzy: mgr Aleksandra Woźniak, mgr Agnieszka Orfin

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …