Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Protokół nr 15, zmieniający Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, został przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy w Strasburgu 16 maja 2013 r. Polska podpisała go 9 kwietnia 2014 r. Protokół m.in. skraca termin złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z sześciu do czterech miesięcy
od wydania ostatecznego orzeczenia przez sąd krajowy. Umożliwia też przekierowanie rozpatrywania najważniejszych spraw z Izby Trybunału do Wielkiej Izby bez możliwości wniesienia sprzeciwu od tej decyzji przez strony postępowania. Jak podkreśla rząd zmiana ta umożliwi m.in. szybsze wydanie ostatecznego orzeczenia. Rada Ministrów zaznacza, że zmiany wprowadzane protokołem są częścią długofalowej reformy ETPC, która ma na celu usprawnienie pracy tej instytucji. W ocenie rządu reforma Trybunału ma też kluczowe znaczenie dla utrzymania efektywności systemu ochrony praw człowieka stworzonego przez Konwencję, którą objętych jest prawie 800 milionów obywateli z 47 państw członkowskich Rady Europy. Zmiany przewidziane w Protokole nr 15 będą obowiązywać po jego zatwierdzeniu przez wszystkie państwa ? strony konwencji. Ustawa zostanie teraz przekazana do dalszych prac legislacyjnych w Senacie.

Sprawdź także

Tyle euro, ile demokracji

Ursula Von der Leyen podczas posiedzenia Komisji Europejskiej zapoznała resztę komisarzy UE ze wstępną oceną …