Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Reforma wymiaru sprawiedliwości

Reforma wymiaru sprawiedliwości

Adwokatura chce reform polskiego wymiaru sprawiedliwości i deklaruje chęć współpracy w tym zakresie z władzami i środowiskami prawniczymi. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury przyjął propozycję obszernego pakietu takich reform. W ocenie Adwokatury proponowane do niedawna przez Ministerstwo Sprawiedliwości połączenie zawodów prawniczych nie jest najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoi obecnie system świadczenia pomocy prawnej w Polsce.

Adwokaci na zakończonym w sobotę wieczorem 6 marca Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Adwokatury opowiedzieli się za opracowaniem spójnej koncepcji reformy całego wymiaru sprawiedliwości. Zadeklarowali, że będą dążyli do tego celu poprzez współdziałanie z samorządem radców prawnych i innymi środowiskami prawniczymi, a także organami państwa. Wyrażali też zdecydowany sprzeciw wobec przymusowego połączenia zawodów.
W ocenie Adwokatury proponowane do niedawna przez Ministerstwo Sprawiedliwości połączenie zawodów prawniczych nie jest najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoi obecnie system świadczenia pomocy prawnej w Polsce. Najpoważniejsze bariery w dostępie obywateli do wymiaru sprawiedliwości leżą obecnie poza adwokaturą ? czytamy w uchwale przyjętej przez zjazd. Wskazuje ona, że barierami tymi są m.in. skomplikowane procedury sądowe i wysokie opłaty uiszczane w sądach, a także brak uregulowań prawa do bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej dla obywateli. Zjazd zaproponował pakiet reform dotyczących rozwiązania tych problemów, a także przestrzegania praw człowieka i uporządkowania rynku usług prawniczych.
Uchwała zjazdowa postuluje także reformy sądownictwa dyscyplinarnego w Adwokaturze i unowocześnienie systemu składania skarg na adwokatów. Delegaci zaapelowali do mediów o rzetelne wspieranie Adwokatury w działaniach na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, samorządności i poprawy stanu prawa.
Podkreślaną przez delegatów potrzebę uszanowania samorządowego charakteru i niezależności adwokatury, a także prawnego wzmocnienia jej pozycji potwierdzili w swoich wystąpieniach także goście zjazdu: Prezydent RP Lech Kaczyński oraz minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Zjazd wykazał ? zarówno w wystąpieniach gości jak i delegatów ? że niezależność i samorządność adwokatury to wartości podstawowe dla ochrony praw obywateli. Dlatego nie warto kontynuować prac nad powszechnie oprotestowanym projektem założeń Ministerstwa Sprawiedliwości co do ustawy o zawodzie adwokata. Chcemy rozmawiać o reformach niezbędnych dla całego wymiaru sprawiedliwości oraz naszego zawodu. Szczególnie ważne w tych rozmowach wydają się takie zmiany, które będą konsekwentnie poprawiały bezpieczeństwo prawne obywateli, a tym samym wzmocnią zaufanie do zawodów prawniczych ? podsumowała zjazd adw. Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA.
W osobnych uchwałach delegaci:
– wskazali na potrzebę powołania specjalnej komisji ds. opracowania projektu ustawy Prawo o Adwokaturze;
– zaapelowali do innych zawodów zaufania publicznego o współpracę w obronie konstytucyjnej zasady samorządności;
– zobowiązali NRA do prowadzenia akcji informującej europejską opinię publiczną poprzez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia prawnicze o projektach aktów prawnych zagrażających niezależności Adwokatury w Polsce.
W przyjętej przez aklamację uchwale Zjazd uczcił 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, w wyniku której zginęło co najmniej 110 adwokatów.
Na fotografii: adwokat Joanna Agacka – Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Sprawdź także

Na garnuszku rodziców

Przyszli sędziowie na dzień dobry dostają mniej niż pensja minimalna i zakaz innej pracy. Nie …