Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Refundacja leków z zagranicy

Refundacja leków z zagranicy

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące braku zgody Ministra Zdrowia na refundację produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy, w oparciu o przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne, które mają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, lecz są niedostępne na terenie Polski. Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizację
ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która umożliwi zwrot kosztów nabycia lekarstw, które zostały zakupione poza granicami kraju. Zmiany obejmą także ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do której wprowadzone zostaną przepisy regulujące ratunkowy dostęp do technologii medycznych. Rzecznik zwraca uwagę, że powyższe działania poprawią sytuację pacjentów, w szczególności tych cierpiących na choroby rzadkie. Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o wskazanie harmonogramu prac legislacyjnych dotyczących przedmiotowego projektu.

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …