Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Regulacja środków przymusu

Regulacja środków przymusu

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż funkcjonariusze CBA stosują środki przymusu wbrew konstytucji. Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, że niezgodnie z prawem działają i inne specsłużby. Dlatego poprosił premiera D.Tuska o wyjaśnienie, co rząd zamierza z tym zrobić.

Rzecznik do dzisiaj nie został poinformowany ( prosił o wyjaśnienie premiera Jarosława Kaczyńkiego w lipcu 2007 roku i premiera Donalda Tuska w listopadzie 2007) o tym co zamierza zrobić rząd w sprawie uregulowania zasad użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy specsłużb. Z publikacji prasowych ? zauważa rzecznik- wynika, iż w Komendzie Głównej Policji prowadzone są prace nad nową ustawą o zasadach użycia przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Nowy impuls, przemawiający za koniecznością podjęcia pilnych działań mających na celu ustawowe uregulowanie użycia środków przymusu bezpośredniego wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2010 r. wydanego w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Trybunał orzekł, iż § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego ich niekonstytucyjność. W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził ponadto, iż kontrola zaskarżonego przepisu ujawniła, iż większość pozostałych przepisów rozporządzenia dotyczy również bezpośrednio materii ograniczenia wolności osobistej, należącej, zgodnie z art. 41 ust. 1 Konstytucji, do materii ustawowej. W związku z tym Trybunał zapowiedział, że wystąpi do Sejmu z sygnalizacją, aby regulowana przez rozporządzenie materia, należąca, w myśl art. 41 ust. 1 Konstytucji, do materii ustawowej, została zamieszczona w ustawie, a art. 15 ust. 3 ustawy o CBA upoważniającym do wydania rozporządzenia ? został dostosowany do wymogów konstytucyjnych, wynikających z art. 92 ust. 1 oraz z art. 41 ust. 1 Konstytucji.
Sygnalizacja ma dotyczyć również: uregulowania sosownia środków przymusu oraz broni przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Straży Granicznej. Trybunał Konstytucyjny nie wydał do tej pory wskazanego wyżej postanowienia sygnalizacyjnego. Należy jednak podkreślić, iż stanowisko Trybunału przedstawione w uzasadnieniu powołanego wyroku, co do potrzeby ustawowego uregulowania użycia środków przymusu bezpośredniego, było zbieżne ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich zawartym w powołanych na wstępie wystąpieniach. Trybunał Konstytucyjny, podobnie jak wcześniej Rzecznik wywodzi taką potrzebę z konieczności zapewnienia, aby przepisy regulujące użycie środków przymusu bezpośredniego były zgodne z Konstytucją RP, w tym przede wszystkim z art. 41 ust. 1 Konstytucji. W związku z powyższym RPO zwrócił się z prośbą do premiera o przedstawienie stanowiska we wskazanym powyżej zakresie, w tym co do stanu zaawansowania prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o zasadach stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz planowanym terminie przedłożenia tego projektu Sejmowi RP.

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …