Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Rehabilitacja represjonowanych

Rehabilitacja represjonowanych

802 ? tyle dokładnie wniosków o unieważnienie orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych z powodów politycznych w PRL, zostało do tej pory przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości.702 wniosków zostało już wysłanych do sądów. 97 wniosków ? czeka na nadanie im biegu. Przygotowanie wniosków to inicjatywa K. Kwiatkowskiego.
O dotychczas podjętych w tym zakresie działaniach Minister rozmawiał z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej ? dr Łukaszem Kamińskim. Tematem spotkania było m.in. usprawnienie procedury rozpatrywania wniosków.
– Wnioski przygotowujemy w oparciu o Karty Osób Represjonowanych. Aby proces ten przebiegał sprawnie, niezwykle ważna jest dobra współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej ? powiedział w trakcie spotkania Krzysztof Kwiatkowski. ? Dlatego niezwykle mi zależy, aby IPN możliwie jak najszybciej przekazywał sądom akta historyczne, które umożliwiają im rozpatrzenie wniosków ? dodał Minister Sprawiedliwości.
Do tej pory najwięcej wniosków trafiło do następujących sądów okręgowych: w Katowicach ? 243,Gdańsku ? 96, Krakowie ? 74. – Liczba wniosków przesyłanych do sądów w danej części Polski, pokazuje gdzie w czasach PRL najaktywniej działało opozycyjne podziemie ? tłumaczy minister sprawiedliwości. O złożeniu pierwszych 300 wniosków o stwierdzenie nieważności orzeczeń wydanych w stosunku do osób skazanych o popełnienie tzw. ?przestępstw politycznych? Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski poinformował w trakcie obchodów I Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, które miały miejsce 23 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego. – Mimo upływu 20 lat obowiązywania ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego istnieje duża liczba orzeczeń, których nieważności nie stwierdzono ? mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. Ustawa przewiduje specjalny sądowy tryb stwierdzenia nieważności orzeczeń wydanych w latach 1944-1956. Wniosek w myśl tejże ustawy może złożyć także Minister Sprawiedliwości.
– Chcę w ten sposób oddać hołd i przywrócić dobre imię niesłusznie skazanym na karę śmierci w tych trudnych dla Polski czasach. To także gest skierowany do ich rodzin ? dodaje Minister Sprawiedliwości.
Na podstawie art. 2 ust 1 zd. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, stwierdzenie nieważności orzeczenia uznaje się za równoznaczne z uniewinnieniem.
Aktualnie minister sprawiedliwości, po uzyskaniu informacji od Prezesa Instytut Pamięci Narodowej, dotyczącej listy nazwisk osób skazanych wyrokami sądów wojskowych (WSR) wydanych na podstawie art. 8 Dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. Nr 53, poz. 300) oraz na podstawie innych aktów prawnych, w oparciu o które została orzeczona kara śmierci lub więzienia, a wobec których nie toczyło się postępowanie na mocy ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa polskiego (Dz. U. Nr 34/91, poz. 149 z późn. zm.), przygotowuje następne wnioski o uznanie za nieważne kolejnych orzeczeń. – Moralna rehabilitacja osób skazanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego dokonała się wiele lat temu, wraz z odzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości.
– Jako państwo jesteśmy jednak zobowiązani do podjęcia wszelkich, przewidzianych prawem działań, zmierzających do rehabilitacji tych osób także w świetle prawa, a ta dokonać się może jedynie poprzez wnioskowanie o uznanie tych często haniebnych orzeczeń za nieważne ? mówił Krzysztof Kwiatkowski.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …