Strona główna / Aktualności / Rejestr spadkowy już działa

Rejestr spadkowy już działa

8 września br. został uruchomiony Rejestr Spadkowy, w którym gromadzone są informacje mające uniemożliwić przypadki kilkakrotnego stwierdzania spadku po tym samym zmarłym; np. przez różne sądy lub przed notariuszem. Dotychczas nierzadko zdarzały się przypadki kilkukrotnego stwierdzenia nabycia spadku po tej samej osobie, ponieważ sądy
zazwyczaj nie sprawdzają, czy orzeczenie w danej sprawie nie zapadło wcześniej. Zdarzało się również, że sądy orzekały różnie w konkretnym przypadku. Temu bałaganowi prawnemu zapobiegnie Rejestr Spadkowy. Rejestr Spadkowy powstał na bazie istniejącego dotychczas rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Jest to publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, który oprócz wydawanych przez notariuszy informacji o aktach poświadczeniach dziedziczenia ma gromadzić także dane o sądowych postanowieniach stwierdzających nabycie spadku. W rejestrze tym mają się znaleźć również europejskie poświadczenia spadkowe, które pozwalają na szybkie i skuteczne załatwienie transgranicznej sprawy spadkowej. Informacja o każdej zmianie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jego uchyleniu, zarówno wydanego przez sąd, jak i notariusza, będzie trafiać do Krajowej Rady Notarialnej oraz Rejestru Spadkowego. Wysokość opłaty za wpis dokonywany w rejestrze spadkowym wynosi 5 zł.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …