Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Rejestracja spółki w 24 godziny

Rejestracja spółki w 24 godziny

Usprawnienie pracy sądów, dalsza rewolucja informatyczna, działania ukierunkowane na szybsze rozstrzyganie spraw obywateli, wzmocnienie ich ochrony prawnej, ułatwienia dla przedsiębiorców, reforma więziennictwa – na tym chce skupić się Ministerstwo Sprawiedliwości w ciągu najbliższych 500 dni.

Zapowiedział to minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Będzie to czas wytężonej pracy. Plany i zamierzenia mamy bowiem bardzo ambitne. Jednak ? co najważniejsze ? jesteśmy niezwykle zdeterminowani, aby wytyczone cele osiągnąć ? mówił podczas spotkania z dziennikarzami.
Jednym z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości jest doprowadzenie do wejścia w życie przygotowanego w resorcie projektu nowelizacji Ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych. Projekt ten wprowadza m.in. menadżerski model zarządzania sądami oraz oceny okresowe sędziów, połączone z indywidualnym planem rozwoju. – Idea wprowadzenia do struktury sądownictwa tzw. menadżera sądowego nie jest wizją nieznaną. System oddzielenia sfery zarządzania tzw. administracyjnym zapleczem sądu od sfery kierowania pracą sędziów funkcjonuje w wielu krajach europejskich.
Zgodnie z założeniami projektu, na dyrektorach sądów spoczywać będzie odpowiedzialność za zapewnienie i sprawne funkcjonowanie infrastruktury sądu oraz efektywne zarządzanie zasobami personelu pomocniczego, a więc odpowiedzialność za zapewnienie sędziom warunków umożliwiających sprawne wykonywanie przez nich pracy. Na prezesie sądu spoczywać natomiast będzie odpowiedzialność za zapewnienie, poprzez właściwe kierowanie pracą sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, jakości podstawowej działalności sądu ? a więc przede wszystkim sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
Minister Krzysztof Kwiatkowski przedstawił także ? przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości – projekt dotyczący rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialności w 24 godziny. – Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wymiar sprawiedliwości odgrywa niezwykle ważną rolę w usprawnianiu krwioobiegu gospodarczego. Stąd nasze działania nakierowane na ułatwienia dla przedsiębiorców: przyspieszenie rozstrzygania spraw gospodarczych, bezpłatny dostęp ? przez Internet ? do pełnych aktualnych danych o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Karnego, ale przede wszystkim ? umożliwienie szybkiej rejestracji spółki w trybie on-line, czyli tzw. S24 ? wyliczał Minister. – Przygotowaliśmy zmiany, dzięki którym procedura rejestracji będzie trwała 24 godziny od złożenia wniosku według określonego, dostępnego w Internecie wzorca. I nie będzie do tego potrzebny nadal niepopularny podpis elektroniczny.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …