Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Rejestracja spółki w ciągu doby

Rejestracja spółki w ciągu doby

Resort sprawiedliwości przedstawił założenia projektu zwanego S-24.

Ma on umożliwić rejestrację spółki w sądzie w ciągu 24 godzin. – Kiedy przeszło miesiąc temu przedstawiałem Państwu priorytety, jakie kierowany przeze mnie resort wytyczył sobie na najbliższe 500 dni, wiele miejsca poświęciłem ułatwieniom dla przedsiębiorców. Prezentując nasze priorytety zapewniłem Państwa, że to nie czcze obietnice i że jesteśmy niezwykle zdeterminowani do ich szybkiej realizacji ? powiedział podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Cieszę się, że słowa dotrzymałem i że już dzisiaj możemy Państwu przedstawić szczegóły jednego z najważniejszych przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości projektów, który w niezwykle znaczący sposób wpłynie na szybkość, łatwość i obniżenie kosztów zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
To projekt nazywany S-24 ? dodał K. Kwiatkowski . W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. 15 września skierowano go pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Europejskie i światowe badania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na świecie dowodzą, że czas rejestracji spółki ma doniosłe znaczenie z punktu widzenia znoszenia barier w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Ostatnie raporty na temat prowadzenia działalności gospodarczej wykazują niestety, że Polska w światowych rankingach swobód gospodarczych i warunkach prowadzenia działalności wypada dość niekorzystnie. Problemem są bariery, które znają doświadczeni przedsiębiorcy, ale i ci którzy decydują się na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. – Chcemy to zmienić. Chcemy ułatwić, przyspieszyć i obniżyć koszty zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To właśnie te spółki są najbardziej popularną formą organizacyjno-prawną, w jakiej przedsiębiorcy podejmują działalność gospodarczą.
Z praktyki innych krajów wynika, że po wdrożeniu takiego sposobu rejestracji korzysta z niego około 70% spółek z o.o. ? tłumaczył Krzysztof Kwiatkowski. Celem projektowanej ustawy jest ułatwienie i znaczące przyspieszenie procedury zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a ponadto uproszczenie zasad wpisywania takich spółek do Krajowego Rejestru Sądowego. Nowelizacja wprowadza alternatywny (konkurencyjny) model tworzenia i rejestracji spółek z o.o., modyfikując niektóre obowiązujące wymagania ustawowe w tym zakresie. Wdrożenie projektowanych zmian doprowadzi do przyspieszenia czynności orzeczniczych sądów (analiza wniosków) oraz czynności związanych z administrowaniem sprawami (obiegiem spraw).
Wejście w życie zaproponowanych przepisów pozwoli na uniknięcie potrzeby posługiwania się w obrocie konstrukcją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?w organizacji?, która powstała jako odpowiedź na dłużej trwający w czasie (w praktyce dochodzący nawet do kilku tygodni) proces rejestracji przedsiębiorców. Co najważniejsze – proponowana ustawa przewiduje 1-dniowy termin na rozpatrzenie wniosku o zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile umowa spółki zostanie sporządzona według wzorca udostępnionego w Internecie, a następnie przesłana do sądu drogą elektroniczną wraz z elektronicznym formularzem wniosku rejestrowego i listy wspólników. Zgłoszenie takiej spółki do rejestru powinno być opatrzone podpisami elektronicznymi uprawnionych osób, przy czym nie jest konieczny bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Projekt ustawy określa także dokumenty, które należy złożyć do sądu rejestrowego w postaci papierowej w terminie 7 dni od dnia wpisania spółki z o.o. do rejestru.
Zgodnie z projektem, także wniosek o wpisanie do rejestru spółki z o.o. utworzonej według wzorca, ale złożony w sposób tradycyjny – w formie papierowej – zostanie rozpoznany w terminie krótszym niż dotychczas, bo 3-dniowym.
– Przygotowany przez nas projekt był niezwykle szeroko konsultowany. Nowe przepisy pozytywnie zaopiniowała także Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Projekt ustawy przekazano do konsultacji społecznych m.in. Krajowej Radzie Sądownictwa, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Notarialnej, Krajowej Radzie Komorniczej, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich ?Iustitia? oraz największym organizacjom przedsiębiorców: Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowej Izbie Gospodarczej, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych ?Lewiatan?, Business Centre Club i innym. O uwagi do projektu poproszono także Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji ? wyliczał Piotr Kluz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Większość podmiotów pozytywnie oceniła istotę regulacji – dodał.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …