Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Rekomendacje AI dla Polski

Rekomendacje AI dla Polski

Amnesty International przedstawiła siedem rekomendacji w obszarze praw człowieka dla Polski, która pierwszego lipca przejęła przewodnictwo w Radzie UE. Amnesty International wezwała równocześnie rząd Polski do podjęcia działań mających na celu zapewnienie pełnej odpowiedzialności państw członkowskich łamiących prawa człowieka. Chodzi o kraje uczestniczące w programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA. za naruszenia praw człowieka. “Tajemnica państwowa nigdy nie może być usprawiedliwieniem odmowy prawa do rzetelnego procesu dla ofiar tortur i innych przypadków łamania praw człowieka,? powiedział Nicolas Beger, Dyrektor biura Amnesty International ds. Instytucji Europejskich.
?Prezydencja powinna się przyczynić do tego, aby polskie śledztwo w sprawie doniesień o istnieniu tajnego więzienia w Starych Kiejkutach stało się pozytywnym przykładem dla pozostałych krajów Unii Europejskiej. Oczekujemy, że Polska Prezydencja będzie w pełni współpracować z Parlamentem Europejskim w tym zakresie.?
Amnesty International zwraca się również do Prezydencji z apelem o wywieranie presji na rząd Białorusi w celu uwolnienia wszystkich więźniów sumienia i zniesienia kary śmierci. Białoruś jest ostatnim krajem w Europie, w którym wciąż przeprowadzane są egzekucje.
“Działania na rzecz praw człowieka zawsze dotyczą konkretnych osób,? powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska. ?Unia Europejska musi dążyć do uwolnienia białoruskich więźniów sumienia takich jak Zmicer Daszkiewicz czy Andrzej Poczobut.” Po pierwszych trzech miesiącach Amnesty International oceni postęp w realizacji rekomendacji, a następnie przedstawi ewaluację końcową.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …