Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Rekonwalidacja braków kasacji

Rekonwalidacja braków kasacji

Niekompletne skargi kasacyjne w postępowaniu sądowo-administracyjnym będą mogły być uzupełniane Taką możliwość daje uchwalona nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wykonuje ona wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. stwierdzający niezgodność z ustawą zasadniczą przepisu przewidującegoodrzucenie, bez wzywania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Chodzi o skargę, w której nie zamieszczono np. wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz ze wskazaniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Strona będzie mogła usunąć braki formalne.
Nowelizacja zawiera też przepis przejściowy, zgodnie z którym przewidywane nowelizacją zmiany będą miały ? jako korzystne dla stron ? zastosowanie także do skarg kasacyjnych wniesionych przed wejściem w życie nowelizacji.
Pierwsze czytanie odbyło się 19 marca br. na posiedzeniu Sejmu, a drugie 8 lipca br. Nowelizacja zostanie teraz przekazana do Senatu.

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …