Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Tematem tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży są Miejsca pamięci ? materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. Jak co roku, zachęcamy młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym do podjęcia działań na rzecz najbliższego otoczenia. Do udziału zapraszamy szczególnie tych, którzy są
zainteresowani podtrzymaniem i rozpowszechnianiem tradycji narodowej i państwowej poprzez popularyzowanie wiedzy o miejscach pamięci mających znaczenie dla dziedzictwa oraz tożsamości lokalnej i narodowej. Oceniane będzie m.in. zaangażowanie, kreatywne myślenie i podejmowanie działań animacyjno-badawczych. Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia i ma na celu wyłonienie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski, których członkowie spotkają się w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Dodatkową nagrodą dla najlepszych uczestników z każdego województwa będzie prawo udziału w komisji problemowej, która odbędzie się 15 maja.
Organizatorem XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a w gronie współorganizatorów znajdują się Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz po raz pierwszy ? Instytut Pamięci Narodowej. Informacje dotyczące procesu rekrutacji i przebiegu sesji plenarnej publikowane będą na stronie internetowej projektu: https://sdim.sejm.gov.pl. Tam znajdzie się również Przewodnik XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zawierający wskazówki dotyczące wykonania zadania rekrutacyjnego.
W razie pytań dotyczących działania platformy i organizacji tegorocznej sesji prosimy o kontakt z koordynatorem XXII sesji SDiM Jakubem Rokickim, pod adresem e-mail sdim@sejm.gov.pl lub numerem telefonu (22) 694 28 10. W sprawach dotyczących realizacji zadania rekrutacyjnego informacji udziela Olga Tumińska, olga.tuminska@ipn.gov.pl, (22) 581 88 18.

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …

Strona główna / Aktualności / Rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu skierowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczną, XXII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży współorganizować będą Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, a także, po raz pierwszy, Instytut Pamięci Narodowej.Rekrutacja do projektu,podobnie jak w ubiegłych latach, rozpocznie się pod koniec lutego. Informacje o temacie sesji oraz zasadach rekrutacji zostaną podane na stronie Sejmu i Wszechnicy Sejmowej (organizatora sesji) oraz partnerów, a także przekazywane będą bezpośrednio do szkół i mediów. Wszelkie pytania w sprawie tegorocznej sesji prosimy kierować na adres sdim@sejm.gov.pl. Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy. Pierwsza sesja SDiM odbyła się w 1994 r. z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej ? Prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. Kolejnym sesjom nadano rangę inicjatywy poselskiej, czego wyrazem było powołanie prowadzonego przez posłów Sejmu RP Zespołu Organizacyjnego, który ustalił zasady rekrutacji obowiązujące do XII sesji. Od XIII sesji prace związane z organizacją projektu przejęła Wszechnica Sejmowa. Co roku 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski bierze udział w sesji plenarnej, która odbywa się w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Poprzedza ją proces wyłaniania uczestników, a także seminaria i posiedzenie komisji problemowej, w których udział biorą po dwa najwyżej ocenione zespoły z każdego województwa. Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest promowanie postaw obywatelskich wśród młodych osób, przybliżenie im zasad funkcjonowania demokracji parlamentarnej, a także zachęcenie do podjęcia działań związanych z bieżącym tematem sesji.

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …