Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Remont kaponiery bada prokuratura

Remont kaponiery bada prokuratura

Prokuratura Regionalna w Poznaniu wszczęła postępowanie po zawiadomieniu skierowanym przez NIK w sprawie nieprawidłowości przy budowie Ronda Kaponiera w Poznaniu. W związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej w ramach tematu: ?Przygotowanie i realizacja inwestycji Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu?, Dyrektor Delegatury NIK w
Poznaniu, w dniu 24 maja 2016 r., skierował do Prokuratury zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na niezachowaniu należytej staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym, tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 ustawy Kodeks karny. Zawiadomienie dotyczyło nieprawidłowości związanych z przygotowaniem realizacji robót budowlanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, pełniący wówczas funkcję inwestora dla tej inwestycji.
Nieprawidłowości te mogły skutkować uszczerbkiem w mieniu komunalnym w kwocie nawet 11 mln zł. Prokuratura Regionalna w Poznaniu powiadomiła NIK o wszczęciu postępowania w tej sprawie. W ocenie NIK chaos organizacyjny, brak kompletnej dokumentacji projektowej, nieskuteczny nadzór oraz niewłaściwe przygotowanie jednostek miejskich przyczyniły się do opóźnień oraz do niekontrolowanego wzrostu planowanych kosztów przebudowy Ronda Kaponiera, najważniejszego węzła komunikacyjnego Poznania.
Charakter i skala stwierdzonych zaniedbań uzasadniały zawiadomienie prokuratury oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Więcej o ustaleniach kontroli „Przygotowanie i realizacja inwestycji Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu” na stronie NIK

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …