Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Renta socjalna także za granicą

Renta socjalna także za granicą

Renta socjalna będzie wypłacana mimo czasowego przebywania poza Polską – przewiduje to obowiązująca od dziś nowelizacja ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do uzyskania renty socjalnej wystarczy posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Polski. Dotychczas osobaopuszczająca Polskę – bez względu na cel wyjazdu – traciła uprawnienie do tego świadczenia. Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom, które w młodym wieku uległy wypadkowi lub ciężko zachorowały, przez co utraciły szansę na samodzielne zarobkowanie po osiągnięciu pełnoletności lub zakończeniu nauki. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., w którym TK zakwestionował uzależnienie przyznania i wypłacania renty socjalnej obywatelom polskim od wymogu przebywania w Polsce.
Sejm uchwalił nowelizację 25 lipca 2014 r., a prezydent podpisał ją 26 sierpnia 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 18 września 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1175

Sprawdź także

Mają nam oddać 6 bilionów

6 bilionów 200 miliardów złotych – taką kwotę reparacji wobec Niemiec podał Jarosław Kaczyński. Prezes …