Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Resort o uposażeniu sędziów

Resort o uposażeniu sędziów

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami i sugestiami, jakoby Ministerstwo Sprawiedliwości chciało ?zmniejszyć o połowę? uposażenie sędziów przenoszonych w stan spoczynku z powodów zdrowotnych, Ministerstwo Sprawiedliwości stanowczo oświadcza, że nie miało i nie ma takiego zamiaru. W trakcie prac nad ustawąo zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, rozważana była tylko zmiana dotycząca szczególnych przypadków, mająca na celu ograniczenie patologicznych sytuacji przechodzenia w stan spoczynku nawet przez trzydziestokilkuletnich sędziów, którzy czynią to, powołując się na okresową chorobę, a następnie podejmują inną formę zatrudnienia, zachowując uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia sędziowskiego. Według obowiązujących obecnie regulacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku (dziś 67 lat; od października 2017 r. ? 65 lat), choroby lub utraty sił, przysługuje uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisko. Rozważana zmiana legislacyjna nie naruszała tej generalnej zasady.
Przewidywała jedynie, że w wyjątkowych przypadkach, ściśle określonych, sędziom przechodzącym w stan spoczynku przysługiwałoby uposażenie w wysokości 50 proc., a nie 75 proc. ich ostatniego wynagrodzenia. Rozpatrywane rozwiązanie dotyczyłoby tylko i wyłącznie dwóch sytuacji. Po pierwsze, gdy sędzia, po 12 miesiącach przerwy w pracy spowodowanej chorobą lub płatnym urlopem dla poratowania zdrowia, przeniesiony zostałby w stan spoczynku bez orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy. Po drugie, gdy sędzia bez uzasadnionej przyczyny nie poddałby się badaniu przez lekarza orzecznika, mimo wnioskowania o to przez kolegium sądu lub ministra sprawiedliwości.
W jednym i drugim przypadku sędzia w stanie spoczynku uzyskiwałby uposażenie na ogólnych zasadach, w wysokości 75 proc. ostatniego wynagrodzenia, z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, tak jak wszyscy inni sędziowie. Prace nad tymi szczegółowymi propozycjami zostały wstrzymane. Rozwiązanie problemu wymaga bowiem dalszych analiz.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …