Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Rewizje w policyjnych izbach dziecka

Rewizje w policyjnych izbach dziecka

Przedstawiciele Zespołu ?Krajowy Mechanizm Prewencji?, którego funkcję powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich, przeprowadzają od 2008 r. prewencyjne wizytacje m.in. policyjnych izb dziecka oraz pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji. Podczas wizytacji dostrzeżono,
że rozpowszechnioną praktyką w tego typu jednostkach jest rozbieranie do naga zatrzymanych podczas przyjęcia i poddawanie ich sprawdzeniu. Z zebranych przez przedstawicieli KMP materiałów wynika, że czynność ta dokonywana jest w sposób szczegółowy, a więc również poprzez lustrację ciała, łącznie z miejscami zakrytymi przez bieliznę. RPO podkreślił w wystąpieniu, że Policja powinna być uprawniona do wykonywania szczegółowych kontroli, w celu odebrania przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych. Nie może się to jednak odbywać bez właściwej, z punktu widzenia standardu konstytucyjnego, podstawy prawnej. Problemy te były już sygnalizowane w 2014 r. oraz w 2015 r.
Po kolejnych wystąpieniach Rzecznik został zapewniony o trwających pracach nad projektem ustawy, który ureguluje dokonywanie kontroli przez Policję. Mimo powyższych zapewnień, do dnia dzisiejszego proces legislacyjny nie został zakończony. Z uwagi na konieczność pilnego uregulowania tej materii w ustawie, a tym samym zachowanie konstytucyjnego standardu, Rzecznik ponownie zwraca się do Ministra z prośbą o wskazanie terminu wprowadzenia odpowiednich przepisów.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …