Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Riposta ministra sprawiedliwości

Riposta ministra sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Marek Biernacki skierował 15 października 2013 r pismo do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Antoniego Górskiego, w którym informuje, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w szczególności wyroku z 25 października 2011 r. w sprawie Richert przeciwko Polsce nie jest możliwe potwierdzenie …
….z mocą wsteczną aktów przeniesienia sędziów na inne miejsce służbowe.
Pismo ministra sprawiedliwości jest odpowiedzią do stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa z 10 października 2013 r., w którym Rada apeluje do ministra sprawiedliwości o jak najpilniejsze wydanie aktów potwierdzających przeniesienia sędziów na inne miejsce służbowe, podpisane bezpośrednio przez ministra konstytucyjnego. Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa budzi zaniepokojenie, gdyż w ocenie ministra sprawiedliwości sugerowane w nim działania naruszają standardy wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Jednocześnie resort przypomina, że 11 października 2013 r. Marek Biernacki zwrócił się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozważenie przedstawienia – w trybie art. 60 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym – pełnemu składowi Sądu Najwyższego wniosku o rozstrzygnięcie występujących w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni prawa.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …