Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Rodzina 500 plus a alimenty

Rodzina 500 plus a alimenty

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw jednoznaczne przesądza, że świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus, wprowadzone ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nie będzie wpływało na wysokość alimentów. Także dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego,przysługujący na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, nie będzie uwzględniany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. Kwoty świadczenia z programu Rodzina 500 plus oraz inne wskazane w nowelizacji środki będą wyłączone z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego i rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Pieniądze z tych tytułów mają trafiać na specjalny nowy rodzaj rachunków ? tzw. rachunki rodzinne. Decyzja o tym, czy zaoferować prowadzenie tego typu rachunków, podejmowana będzie przez banki i SKOK-i indywidualnie. Ich posiadaczami będą mogły być wyłącznie osoby fizyczne, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia. Na rachunek rodzinny wpłacane będą wyłącznie środki z tych świadczeń.
Otwarcie oraz prowadzenie tego rachunku ma być wolne od opłat i prowizji. Banki i SKOK-i będą zobowiązane do bezpłatnego wydania do rachunku karty oraz umożliwienia bezpłatnej wypłaty w bankomatach danego banku oraz tych wskazanych przez SKOK.
Sejm uchwalił ustawę 10 czerwca 2016 r. Prezydent podpisał ją 26 lipca br. Nowelizacja obowiązuje od 20 sierpnia 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 1177

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …