Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Rok pozwów zbiorowych

Rok pozwów zbiorowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport ?Pozwy grupowe ? po pierwszym roku funkcjonowania?. ?Instytucja pozwów zbiorowych nie jest rewolucją w polskim prawie? ? mówi Marek Niedużak, autor raportu ? ?Stanowi jednak ważny krok w stronę ułatwienia drogi do wymiaru sprawiedliwości, chociaż kilka artykułów wymaga nowelizacji”. Obowiązująca niewiele ponad rok ustawa przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń, w jednym grupowym postępowaniu, osobom, które poniosły szkodę. Ustawa nie przewiduje jednak możliwości dochodzenia roszczeń o ochronę dóbr osobistych. ?Takie ograniczenie wybija kły tej ustawie? ? mówi M. Niedużak. Jeden z problemów związanych z funkcjonowaniem pozwów grupowych wynika z niedopracowania przepisów dotyczących rzeczników konsumentów. W myśl ustawy, zbiorowe powództwo może złożyć reprezentant danej grupy, który jest jej członkiem lub ? w przypadku spraw konsumenckich ? lokalnym rzecznikiem konsumentów. „Rzecznicy konsumentów podlegają samorządom i każdy wydatek obciąża samorząd. Często rzecznik, który wytoczył powództwo ma problem z uzyskaniem delegacji na podróż, jeśli rozprawy odbywają się w innym mieście” – mówiła stołeczna rzecznik konsumentów Małgorzata Rothert. W raporcie wskazano również na nie do końca przemyślaną instytucję kaucji. W zamierzeniu miała ona powstrzymywać od składania nieuzasadnionych powództw grupowych. ?Raczej nie spełni ona stawianych przed nią celów, które już same w sobie są dyskusyjne? ? głosi raport.
Zdaniem autorów raportu ustawa o powództwach grupowych stawia przed sądami nowe wyzwania. Jednym z nich jest kontrola działań reprezentanta pod kątem ich zgodności z interesami pozostałych członków grupy. Raport został przygotowany w ramach prac programu Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości i będzie w najbliższych dniach dostępny na stronie www.hfhrpol.waw.pl/legislacja
Źróło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …