Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Rok Rzecznika Praw Obywatelskich

Rok Rzecznika Praw Obywatelskich

9 września 2015 r. złożyłem ślubowanie przed Sejmem jako nowy Rzecznik Praw Obywatelskich. Po roku sprawowania urzędu chciałbym rozliczyć się z zadań, które przedstawiłem przed rokiem w swoim programie. Chciałbym opowiedzieć Państwu, co udało nam się zrobić, a co wymaga dalszych starań. S tanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich obejmowałemprzed rokiem jako kandydat pozapartyj – ny, cieszący się poparciem koalicji organizacji pozarządowych. Z myślą o pięcioletniej kadencji przygotowałem program , który w moim przekonaniu pozwalał na wykorzystanie ponad ćwier – ćwiecza dorobku Biura RPO i dokonań moich poprzedników. Cieszę się, że mogłem złożyć w Sejmie przysięgę w obecności rzeczników praw obywatelskich ubiegłych kadencji ? prof. Ewy Łętowskiej, prof. Adama Zielińskiego, prof. Andrzeja Zolla i prof. Ireny Lipowicz. Wiele z tego, co przed rokiem przedstawiłem w moim programie, udało się już zrobić, ale jednocześnie pojawiły się nowe wyzwania i problemy. Najpoważniejsze dotyczą kontroli konstytucyjności ustaw przyjmowanych przez Parlament, co stało się szczególnie trudne w obliczu pogłębiającego się kryzysu konstytucyjnego. Rzecznik jako niezależny organ stojący na straży praw człowieka nie może wobec tego sporu pozostać obojętny. To spór fundamentalny dla naszego państwa.
Chodzi w nim o to, czy gwarantowane w Konstytucji prawa i wolności będą chronione przez prawo i sądy, czy zostaną oddane na łaskę i niełaskę aktualnie rządzącej większości. Rzecznik Praw Obywatelskich jest tym organem państwa, który jak żaden inny rozumie znaczenie niezależnego Try- bunału Konstytucyjnego dla tysięcy zwykłych obywateli. To Trybunał jest przecież w Polsce gwarancją dla obywatela, że nie padnie ofiarą nieprzemyślanego, krzywdzącego lub wadliwego prawa. Ponieważ nasza debata publiczna skupia się od roku przede wszystkim na instytucjonalnych gwarancjach praw człowieka, to uwadze opinii publicznej umyka wiele z codziennej aktywności Rzecznika dotyczącej spraw zwykłych ludzi. A to przecież istota działania RPO i głównie wokół tych zadań koncentrował się program, który przedstawiłem w zeszłym roku. Dlatego podsumowując pierwszy rok pracy chciałbym skupić się właśnie na tym:
• na programie spotkań regionalnych Rzecznika;
• na nowym programie sądowych postępowań strategicznych w sprawach zwykłych ludzi;
• na przyspieszaniu reakcji na alarmujące sygnały od obywateli.
Podsumowanie rocznej działalności RPO na jego stronie internetowej.

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …