Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Roman Hauser prezesem NSA

Roman Hauser prezesem NSA

Zgodnie z naszymi zapowiedziami w środę, 19 maja, marszałek Sejmu Bronislaw Komorowski, pełniący obowiązki prezydenta RP powołał nowego prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Będzie nim prof. Roman Hauser.Poznaniak

Zastąpi on na tym stanowisku Janusza Trzcińskiego, którego kadencja upływa w piątek 21 maja. Uroczystość powołania odbyła się w czwartek wieczorem w Belwederze. Nowo mianowany prezes podziękował za nominację i zapewnił, że będzie „współpracował z ustępującym z tego stanowiska, dotychczasowym prezesem Januszem Trzcińskim”. R. Hauser już przez dwie kadencje był prezesem NSA, a w tej kadencji był wiceprezesem , totez zadania, które przed nim stoją są mu znane.
Przypomnijmy, ze na rozpoczynającym się w poniedziałek, 24 maja, I Kongresie Prawników Wielkopolski prof. Roman Hauser ma wygłosić jeden z wykładów inauguracyjnych.
Zgodnie z ustawą prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje prezydent na sześcioletnią kadencję spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA. Kontrkandydatem Hausera był obecny prezes NSA Janusz Trzciński.
Roman Hauser (ur. w 1949 r.) studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1973 r. Po studiach rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Administracyjnego tej uczelni. W latach 1973-75 odbył pozaetatową aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. W latach 1990-92 był prorektorem UAM; jest z tą uczelnią związany do dziś. Hauser pełnił już funkcję prezesa NSA przez dwie kadencje – w latach 1992-2004. Obecnie jest wiceprezesem i stoi na czele Biura Orzecznictwa NSA. Jest autorem licznych prac z zakresu postępowania i prawa administracyjnego. Prezes kieruje pracami NSA i reprezentuje na zewnątrz. Ma prawo wglądu w czynności NSA, może być obecny na rozprawie toczącej się z wyłączeniem jawności, może żądać wyjaśnień i usunięcia uchybień. Prezes może też wystąpić o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. NSA sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie orzekania, a w szczególności rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów i podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne oraz rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości NSA.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …