Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Roman Hauser prezesem NSA

Roman Hauser prezesem NSA

Zgodnie z naszymi zapowiedziami w środę, 19 maja, marszałek Sejmu Bronislaw Komorowski, pełniący obowiązki prezydenta RP powołał nowego prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Będzie nim prof. Roman Hauser.Poznaniak

Zastąpi on na tym stanowisku Janusza Trzcińskiego, którego kadencja upływa w piątek 21 maja. Uroczystość powołania odbyła się w czwartek wieczorem w Belwederze. Nowo mianowany prezes podziękował za nominację i zapewnił, że będzie „współpracował z ustępującym z tego stanowiska, dotychczasowym prezesem Januszem Trzcińskim”. R. Hauser już przez dwie kadencje był prezesem NSA, a w tej kadencji był wiceprezesem , totez zadania, które przed nim stoją są mu znane.
Przypomnijmy, ze na rozpoczynającym się w poniedziałek, 24 maja, I Kongresie Prawników Wielkopolski prof. Roman Hauser ma wygłosić jeden z wykładów inauguracyjnych.
Zgodnie z ustawą prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje prezydent na sześcioletnią kadencję spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA. Kontrkandydatem Hausera był obecny prezes NSA Janusz Trzciński.
Roman Hauser (ur. w 1949 r.) studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1973 r. Po studiach rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Administracyjnego tej uczelni. W latach 1973-75 odbył pozaetatową aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. W latach 1990-92 był prorektorem UAM; jest z tą uczelnią związany do dziś. Hauser pełnił już funkcję prezesa NSA przez dwie kadencje – w latach 1992-2004. Obecnie jest wiceprezesem i stoi na czele Biura Orzecznictwa NSA. Jest autorem licznych prac z zakresu postępowania i prawa administracyjnego. Prezes kieruje pracami NSA i reprezentuje na zewnątrz. Ma prawo wglądu w czynności NSA, może być obecny na rozprawie toczącej się z wyłączeniem jawności, może żądać wyjaśnień i usunięcia uchybień. Prezes może też wystąpić o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. NSA sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie orzekania, a w szczególności rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów i podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne oraz rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości NSA.

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …