Finansowanie pomostowe

Rosja przegrywa z Gruzją

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzekła w czwartek, że Federacja Rosyjska musi zapłacić 10 milionów euro odszkodowania za szkody związane z masową deportacją obywateli Gruzji z Rosji w 2006 r. Wyrok Wielkiej Izby został przyjęty większością 16 do 1.
Czwartkowe orzeczenie odnosi się do wyroku niższej instancji w ETPCz z lipca 2014 r., w którym Trybunał orzekł, że aresztowanie, zatrzymanie i zbiorowe wydalenie obywateli Gruzji jesienią 2006 r. naruszyło Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Wówczas jednak ETPCz nie zasądził odszkodowania, zapraszając strony do negocjacji w tej sprawie. Sąd wznowił obrady w 2015 r., ponieważ strony nie doszły do porozumienia.
„Uwzględniając wszystkie istotne okoliczności niniejszej sprawy, Trybunał uznał za rozsądne przyznanie skarżącemu rządowi kwoty ryczałtowej w wysokości 10 milionów euro z tytułu szkody niematerialnej, poniesionej przez grupę co najmniej 1,5 tys. obywateli Gruzji” – czytamy w komunikacie prasowym dotyczącym wyroku. Zgodnie z decyzją Trybunału, zasądzona kwota ma zostać podzielona równo między poszczególne ofiary lub ewentualnie ich spadkobierców.
Pod koniec września 2006 r. i na początku 2007 r. ponad 2,3 tys. Gruzinów zostało zatrzymanych i przymusowo wydalonych przez władze rosyjskie. Setki z nich zostały przetransportowane do Tbilisi na pokładach samolotów rosyjskiego Ministerstwa ds. Nadzwyczajnych.
Gruzja twierdziła w swojej skardze do Trybunału, że środki te były represjami ze strony władz rosyjskich, wprowadzonymi w odpowiedzi na aresztowanie czterech rosyjskich oficerów w Tbilisi we wrześniu 2006 roku. Rosja zaprzeczała tej tezie – argumentowała, że była to tylko kontynuacja jej standardowej polityki przeciwdziałania nielegalnej imigracji.

W ETPCz wciąż są dwie inne gruzińskie sprawy wniesione przeciwko Rosji – jeden dotyczący łamania praw człowieka w czasie wojny w 2008 roku, drugi dotyczący dyskryminacji etnicznych Gruzinów po wojnie.

Sprawdź także

Ziobro przed MTK w Hadze

Międzynarodowy Trybunał Karny zajmuje się już sprawą masowego zatrzymywania przeciwników politycznych PiS, a zawiadomienie o …