Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Równe traktowanie

Równe traktowanie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie przygotowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy prawników (adwokatów, radców prawnych, aplikantów, prawników pracujących w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych). Szkolenie będzie dotyczyło kwestii z zakresu prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Wydarzenie jest organizowane w ramach Tygodnia Równości, poprzedzającego Paradę Równości.

Tematyka szkolenia:

– prawo antydyskryminacyjne UE;

– unijne mechanizmy ochrony zasady równego traktowania (pytania prejudycjalne);

– krajowe mechanizmy ochrony zasady równego traktowania;

– swoboda przemieszczania się rodzin LGBT (transkrypcja zagranicznych aktów urodzenia i małżeństwa; potwierdzanie posiadania obywatelstwa polskiego; uzyskiwanie dokumentów potwierdzających stan cywilny w polskich USC).

Szkolenie zostanie przeprowadzane z wykorzystaniem aktywnych metod, zakładających dyskusję z uczestnikami, dzielenie się doświadczeniami, pracę nad casusami.

Termin szkolenia: 3 czerwca 2019 r. godz. 9.00-17.00

W trakcie szkolenia przewidziano przerwy, w tym przerwę lunchową.

Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa, ul. Jasna 14/16A.

Szkolenie przeprowadzą eksperci HFPC: Jarosław Jagura i dr Marcin Szwed

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o rejestrację pod linkiem: http://bit.ly/szkolenie_KE_HFPC

Organizatorem Szkolenia jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Sprawdź także

Wyrok TK poza prawem

Piętnastu dziekanów wydziałów prawa podpisało się pod stanowiskiem w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z …