Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Rozczarowanie palestry ustawą o TK

Rozczarowanie palestry ustawą o TK

Naczelna Rada Adwokacka wyraża głębokie rozczarowanie nieuwzględnieniem przez Sejm propozycji zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez środowiska prawnicze i oczekuje przywrócenia tego zapisu w dalszych pracach legislacyjnych. Uchwałę w tej sprawie podjęło Prezydium NRA 2 czerwca 2015 r. W uchwalePrezydium NRA zwraca również uwagę na obniżenie wymagań dotyczących kwalifikacji, które spełniać powinien kandydat na sędziego TK. W obecnym zapisie na to stanowisko startować mogą osoby, które przez co najmniej 10 lat zajmowały stanowisko związane z tworzeniem lub stosowaniem prawa w instytucjach publicznych. – Do tej pory stanowiska sędziów Trybunału obejmowane były wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, a więc osoby nie tylko o imponującej wiedzy prawniczej, ale także posiadające bogate doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawniczego. ? czytamy w uchwale. Zdaniem adwokatów, tak ukształtowany proces wyboru sędziów budzi uzasadnione obawy, że kandydatami będą osoby mające poparcie polityczne, nie legitymujące się natomiast wyróżniającą się wiedzą prawniczą czy autorytetem niezbędnym do orzekania w sprawach najwyższej wagi. Uchwała została przekazana Premier Ewie Kopacz. W piśmie przewodnim adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, przypomina Prezes Rady Ministrów, że nieuwzględnienie przez Sejm propozycji wskazywania kandydatów na sędziów przez środowiska takie jak: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratury, rady wydziałów prawa uczelni wyższych oraz organy samorządów prawniczych, w tym NRA, kłóci się z ostatnimi deklaracjami o konieczności zwiększania udziału obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania państwa. Uchwała została też przekazana: Prezydentowi i Prezydentowi Elektowi, Marszałkom Sejmu i Senatu, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącym Klubów Parlamentarnych, Przewodniczącym komisji parlamentarnych: sejmowej Komisji Ustawodawczej, sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Prezesom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawdź także

Wsparcie dla Igora Tuleyi

Na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) pojawiła sie informacja dotycząca sędziego Igora Tuleyi oraz …