Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Rozprawa na stadionie

Rozprawa na stadionie

Na EURO 2012 rozprawy w trybie przyśpieszonym odbywać się będą na stadionach.

W Ministerstwie Sprawiedliwości został opracowany projekt zmiany ustawy ? kodeks postępowania karnego, dotyczący wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowej instytucji ?sądu odmiejscowionego? ? poinformował minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Projektowane przez resort rozwiązania polegają na tym, że jedna rozprawa w trybie przyspieszonym toczyć się będzie jednocześnie w dwóch miejscach, a jej uczestnicy porozumiewać się będą za pomocą łączy teleinformatycznych, w drodze tzw. wideokonferencji ? tłumaczy minister Krzysztof Kwiatkowski. ? Rozwiązanie to ułatwi i przyspieszy postępowania sądowe w sytuacjach zaistnienia zdarzeń np. na imprezach sportowych ? dodaje. Dzięki opracowanej nowelizacji osoba zatrzymana za popełnienie przestępstwa, które podlega rozpoznaniu w trybie przyspieszonym, nie będzie musiała być doprowadzona do sądu na rozprawę, lecz przebywać będzie nieopodal miejsca zatrzymania w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach na terenie stadionu. Rozprawa zostanie przeprowadzona przy użyciu urządzeń do wideokonferencji przez sędziego pozostającego w budynku sądu, a nie w miejscu zatrzymania oskarżonego. – Dzięki temu wzrośnie nie tylko bezpieczeństwo uczestników postępowania, ale samo postępowanie ulegnie ułatwieniu i przyspieszeniu, gdyż odpadnie potrzeba dokonywania przez policję konwojów z zatrzymanymi do budynków sądowych ? mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. W trakcie dzisiejszego spotkania Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski przypomniał także inne już dokonane przez resort zmiany w przepisach dotyczących postępowania przyspieszonego, wprowadzonych w celu usprawnienia jego toku: · w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r., która weszła w życie w czerwcu 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy ? Kodeks karny wykonawczy, ustawy ? Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 206, poz. 1589) przewidziano możliwość odstąpienia od zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do sądu sprawcy ujętego na gorącym uczynku lub zwolnienia zatrzymanego, zobowiązując go do stawienia się w sądzie w wyznaczonym miejscu i czasie w okresie nieprzekraczającym 72 godzin od chwili zatrzymania albo oddania sprawy w ręce Policji, ze skutkiem wezwania. · odstąpiono od obrony obligatoryjnej, podejrzany ma prawo skorzystać w postępowaniu z pomocy obrońcy z urzędu, w tym celu udostępnia mu się listę adwokatów pełniących dyżur (rozporządzenie MS z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich; Dz.U. Nr 98, poz. 631). Rozwiązania te będą szczególnie przydatne w trakcie Euro2012, gdyż przy umiejętnym stosowaniu – szczególnie na wstępnym etapie postępowania – pozwalają na odstąpienie od kosztownego i czasochłonnego doprowadzania części zatrzymanych do sądu i wyselekcjonowanie tych sprawców, którzy winni być zatrzymani i doprowadzeni ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Ci ostatni, po wprowadzeniu uregulowań dotyczących ?sądu odmiejscowionego? będą mogli być przesłuchani na odległość, a więc również bez doprowadzania do sądu, lecz do chwili zapadnięcia wyroku będą pozbawieni wolności ? zakończył Minister Sprawiedliwości.

Sprawdź także

Raport RPO za rok 2021

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i …