Finansowanie pomostowe

Rozprawy w czasach zarazy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przedstawia uwagi (zalecenia) dotyczące funkcjonowania sądów w czasie epidemii koronawirusa w naszym kraju a także informację o niektórych rozwiązaniach w obszarze wymiaru sprawiedliwości w innych krajach. 

Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim troska o zdrowie publiczne w Polsce a także poszanowanie konstytucyjnego prawa do sądu. 

Jest ono odpowiedzią na brak kompleksowych, szczegółowych rekomendacji, które powinny być przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Całe wystąpienie na stronie SSP Iustitia

Sprawdź także

Prawa ludzi w czasie zarazy

Epidemia nie uchyla prawa do wolności zgromadzeń. HFPC interweniuje ws. protestu przedsiębiorców Mając na uwadze …