Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Rozwodu z pocztą nie będzie

Rozwodu z pocztą nie będzie

31 maja 2011 roku weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, sprawiające, że sądy będą mogły zrezygnować z usług pocztowych. Mogą zostać utworzone specjalne jednostki doręczeniowe zwane służbą doręczeniową. O powołaniu takiej służby decyduje minister na wniosek prezesa. W Poznaniu taka służba na razie nie powstanie. Czy sądowa służba doręczeniowa powstanie w poznańskich sądach? Pytamy o to sędziego Henryka Komisarskiego, prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. – Raczej nie ? mówi prezes. Stworzony u nas system doręczeń na razie funkcjonuje bez większych problemów. Doręczenia do dużych podmiotów, to znaczy konieczność dostarczenia do danego adresata kilkuset lub więcej pism, przebiega u nas bezproblemowo,a właśnie z tym borykają się inne sądy i dlatego powstało powyższe rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Zgadzam się, że mogą sporadyczne zdarzać się zastrzeżenia w przypadkach doręczeń indywidualnych, ale przed podjęciem decyzji o powołaniu sądowej służby wymagałoby to sporządzenia stosownej kalkulacji, a taka jeszcze nie została wykonana.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 roku, w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej (Dz. U. Nr 99 poz. 577), opublikowane w dniu 16 maja 2011 r., pozostawia decyzję o utworzeniu służby doręczeniowej prezesom sądów. Prezes sądu będzie mógł utworzyć taką służbę, jeżeli jej powołanie będzie zasadne, a budżet na to pozwoli. Sądową służbę doręczeniową utworzy lub zniesie Minister Sprawiedliwości na uzasadniony wniosek prezesa sądu. Sądowa służba doręczeniowa zaplanowana jest jako część oddziału administracyjnego sądu. Prezes sądu ustali liczbę doręczycieli, z uwzględnieniem przewidywanej ilości pism sądowych i ustalonego obszaru właściwości. Pisma będzie można dostarczać w systemie dwuzmianowym. Funkcje doręczycieli będą pełnić zatrudnieni w tym celu pracownicy lub inni pracownicy sądu, którzy na podstawie dodatkowej umowy cywilnoprawnej będą dostarczać przesyłki poza godzinami urzędowania sądu.
Dla zespołu doręczycieli liczącego ponad 15 osób będzie trzeba powołać koordynatora. W przypadku gdy w tym samym budynku lub w mieście albo w aglomeracji miejskiej znajduje się kilka sądów, sądowa służba doręczeniowa utworzona w jednym sądzie będzie mogła świadczyć usługi na rzecz innych sądów. W tym celu prezesi zainteresowanych sądów będą musieli zawrzeć porozumienie, w którym określą zasady realizacji doręczeń pism sądowych na danym obszarze. Doręczyciele mają korzystać z publicznego transportu, a w uzasadnionych przypadkach z pojazdu pozostającego w dyspozycji sądu lub własnego.
Doręczyciel, podczas pełnienia czynności, musi posiadać specjalny identyfikator. Dane, które powinny znaleźć się na takim identyfikatorze to nazwa sądu, imię i nazwisko oraz zdjęcie doręczyciela. Rozporządzenie przewiduje odpowiednie szkolenia dla doręczycieli.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …