Strona główna / Aktualności / RP nie szanuje prawa własności

RP nie szanuje prawa własności

Nie można bez zadośćuczynienia lub wskazania innej nieruchomości zmieniać charakter działki. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok przeciwko Polsce w sprawie Potomska i Potomski przeciwko Polsce. Wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia Protokołu 1 art. 1 Konwencji.
W sprawie tej skarżący Zygmunt i Zofia Potomscy zarzucili naruszenie ich prawa do niezakłóconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 Protokołu 1 do Konwencji w odniesieniu do nieruchomości gruntowej, którą zakupili od Skarbu Państwa w 1974 roku. Skarżący wskazali, że po nabyciu nieruchomości władze krajowe zdecydowały się umieścić ten grunt, były cmentarz żydowski, na liście zabytków historycznych, uniemożliwiając tym samym zabudowę działki i nie dokonały ich wywłaszczenia, ani też nie przyznały im innej działki, na której, zgodnie z pierwotnym zamierzeniem, mogliby zbudować dom.
Analizując materiał dowodowy przedstawiony w sprawie, Trybunał uznał, że doszło do naruszenia prawa własności skarżących. Strasburska Izba nie wypowiedziała się jednak odnośnie wysokości zadośćuczynienia, uznając, iż jest to jeszcze przedwczesne.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …