Finansowanie pomostowe

RPO dziękuje dr S.Spurek

Dr Sylwia Spurek zakończyła swoją misję na stanowisku zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw równego traktowania.

28 lutego 2019 r. w Biurze RPO odbyła się z tej okazji krótka uroczystość, podczas której dr Adam Bodnar podziękował jej za znakomitą współpracę oraz podkreślił jej znaczące, nie tylko w skali Biura, osiągnięcia. Stwierdził, że wielka energia i niezwykła aktywność dr Sylwii Spurek wydatnie przyczyniła się do tego, iż:
problemy związane z równym traktowaniem, prawami kobiet, osób LGBT, mniejszości narodowych i etnicznych, osób z niepełnosprawnością czy sprawy dotyczące alimentów znalazły się w centralnym nurcie debaty publicznej w Polsce;
wiele obywatelek i obywateli w trudnych sytuacjach życiowych znajdowało w niej wsparcie, zarówno w tym, co robiła w sprawach urzędowych jako zastępczyni RPO, jak i w konsekwentnie głoszonej w życiu publicznym idei, że należy dążyć do realizacji art. 33 Konstytucji, czyli równych praw kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym;
także ci obywatele, którzy do tej pory znosili z pokorą różne uciążliwości związane ze środowiskiem, z dokuczliwym sąsiedztwem, z obojętnością lokalnej władzy, dzięki jej działaniom i interwencjom zaczęli podnosić głowę, upominać się o należne im prawa np. do czystego powietrza;
szczególnie jednak osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie, w zdecydowanej większości kobiety, mogły odnaleźć w jej słowach i działaniach nadzieję, że nie zostały same, że ktoś z wielką determinacją walczy o poprawę ich ciężkiego losu, nie boi się hejtu i pogróżek, jest stanowczy i kompetentny.

  • Stała się Pani jedną z najważniejszych postaci w środowisku obrońców praw człowieka, i to w obszarach wyjątkowo drażliwych. W naszym kraju ma to szczególny walor, ale także szczególną cenę – powiedział Adam Bodnar.
    Rzecznik podziękował też dr Sylwii Spurek za wszystko, co wniosła do pracy Biura RPO. – Wiele się od Pani nauczyliśmy i mamy nadzieję, że w wymiarze merytorycznym nasza współpraca będzie trwała – dodał RPO.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …