Najnowsze informacje

RPO o reformie podatków

Rzecznik Praw Obvywatelskich w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego w sprawie reformy systemu podatkowego i opracowania założeń nowej regulacji ustawowej zastępującej obecną Ordynację podatkową, Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał problemy z jakimi obywatele zwracająsię do Biura RPO. Na tej podstawie, Rzecznik ocenił, że polskie prawo podatkowe cechuje wyjątkowa zawiłość, kazuistyka, a także częsta zmienność, nadmierna obszerność i brak jednolitej terminologii w powiązaniu z innymi aktami prawnymi. Ze skarg wypływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że nieprawidłowości dotyczą m.in. wydawania w tym samym czasie sprzecznych ze sobą interpretacji indywidualnych w odniesieniu do analogicznych stanów faktycznych, długiego oczekiwania na uzyskanie ostatecznego stanowiska, pomijania przez organy podatkowe jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych, nieuwzględniania przepisów unijnych oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydawania niewielkiej ilości interpretacji ogólnych przez Ministra Finansów, a także wysokiego wskaźnika interpretacji indywidualnych uchylanych przez sądy administracyjne. W zakresie przeprowadzania kontroli podatkowych oraz skarbowych, obywatele zawracają uwagę na wszczynanie kontroli tuż przed upływem okresu zobowiązań podatkowych, wykorzystywanie przez organy podatkowe hipoteki lub zastawu skarbowego jako zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w celu uniknięcia konsekwencji związanych z upływem terminu przedawnienia, przedłużanie kontroli, w szczególności dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług, jak również na naruszanie przepisów dotyczących przebiegu kontroli podatkowych i skarbowych, przede wszystkim w przypadku zawiadamiania o zamiarze ich wszczęcia.
Rzecznik ma nadzieję, że przedstawione informacje i wnioski będą pomocne w dalszych pracach Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Sprawdź także

Dzień zapobiegania samobójstwu

10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom Często, gdy słyszymy o złym nastroju innych mówimy: …