Strona główna / Listy / RPO o śmierci Natalii

RPO o śmierci Natalii

Śmierć 14-letniej Natalii z Andrychowa. Sprawę podjęło Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

  • Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach podjęło z urzędu sprawę śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa
  • Do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wysłano pytania dotyczące kwestii zgłoszenia policji zaginięcia dziewczynki przez jej ojca

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje zwłaszcza wątek zgłoszenia zaginięcia małoletniej przez jej ojca do Komendy Powiatowej Policji w Andrychowie. Z informacji prasowych wynika, że pomiędzy zgłoszeniem  a podjęciem przez dyżurnego KP realnych działań minęło kilka godzin.

Jak wynika z informacji prasowych, ostatnia rozmowa ojca z córką odbyła się o godz. 8:17. Ojciec, po nieudanych poszukiwaniach córki zgłosił się na policję o godz. 10:30. Sprawę o zaginięcie dziecka policja przyjęła o godz. 11:30.

Dlatego Pełnomocnik Terenowy RPO prosi o przekazanie informacji w sprawie, w szczególności:

  1. O której godzinie dyżurny KP w Andrychowie przyjął informację o zaginięciu?
  2. O której godzinie informacja została wprowadzona do SWD?
  3. Czy ponadto było przyjęte zawiadomienie o zaginięciu od zgłaszającego, zgodnie z par. 3 pkt. 1 Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (dalej zwany Zarządzeniem KGP Nr 48)?
  4. Czy zostały zarządzone czynności poszukiwawcze przez dyżurnego, biorąc pod uwagę przesłanki wynikające z par.3 pkt.5 Zarządzenia KGP Nr 48?
  5. Który poziom zaginięcia został przyjęty przez dyżurnego?
  6. Czy dyżurny nadrzędnej komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie wsparł KP w Andrychowie poprzez zadysponowanie niezbędnych sił i środków oraz rozpoczął koordynację przebiegu czynności realizowanych z udziałem tych sił i środków, zgodnie z par. 3 pkt.8 Zarządzenia Nr 48 KGP?

Ponadto BT RPO pyta o ustalenia Wydziału Kontroli KWP w Krakowie.

Sprawdź także

Kup puzzle „Adwokatka”

Fundacja Adwokatury w ramach swojej działalności na rzecz promocji zawodu adwokata, prezentuje nową inicjatywę. Puzzle …