Najnowsze informacje

RPO w liczbach

We wrześniu 2014 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przyjętych zostało 549 interesantów oraz przeprowadzono 3 331 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 100 apeli, listów otwartych i protestów. Jeżeli do tego dodamy aktywność medialną prof. Ireny Lipowicz, trzeba bić brawa.

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …