Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Rząd nadal nie publikuje wyroków TK

Rząd nadal nie publikuje wyroków TK

Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie, dziesiątki organizacji pozarządowych załamują ręce nad stanem wymiaru sprawiedliwości i szacunku dla prawa w Polsce. Prezydent i premier powtarzają jak mantrę slowa nadprezesa Jarosława Kaczynskiego: „przeciez nic się nie stało; trybunal funkcjonuje a my ogłaszamy wyroki”. Nieprawda. Oto wyroki Trybunału Konstytucyjnego
oczekujęce na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw: 1. Wyrok z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, publicznie ogłoszony 9 marca 2016 r. W dniu 9 marca 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządził ogłoszenie wyroku w Dzienniku Ustaw. 2. Wyrok z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie K 39/16, publicznie ogłoszony 11 sierpnia 2016 r. W dniu 11 sierpnia 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządził ogłoszenie wyroku w Dzienniku Ustaw. 3. Wyrok z 27 września 2016 r. w sprawie SK 11/14, publicznie ogłoszony 27 września 2016 r. W dniu 27 września 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 4. Wyrok z 11 października 2016 r. w sprawie SK 28/15, publicznie ogłoszony 11 października 2016 r. W dniu 12 października 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 5. Wyrok z 11 października 2016 r. w sprawie K 24/15, publicznie ogłoszony 11 października 2016 r. W dniu 12 października 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 6. Wyrok z 18 października 2016 r. w sprawie P 123/15, publicznie ogłoszony 18 października 2016 r. W dniu 18 października 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 7. Wyrok z 25 października 2016 r. w sprawie SK 71/13, publicznie ogłoszony 25 października 2016 r. W dniu 25 października 2016 r. Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 8. Wyrok z 7 listopada 2016 r. w sprawie K 44/16, publicznie ogłoszony 7 listopada 2016 r. W dniu 7 listopada 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 9. Wyrok z 8 listopada 2016 r. w sprawie P 126/15, publicznie ogłoszony 8 listopada 2016 r. W dniu 8 listopada 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 10. Wyrok z 15 listopada 2016 r. w sprawie SK 46/15, publicznie ogłoszony 15 listopada 2016 r. W dniu 15 listopada 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …