Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Rząd RP odpowiada KE

Rząd RP odpowiada KE

Polski rząd „odpowiada” Komisji Europejskiej. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Polski rząd „odpowiada” Komisji Europejskiej – stanowisko Zarządu SSP IUSTITIA w związku z działalnością Izby Dyscyplinarnej w budynku Sądu Najwyższego wbrew orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE

24 czerwca 2020 r., mija termin, jaki Komisja Europejska zakreśliła polskiemu rządowi (Ministrowi Sprawiedliwości) do wyjaśnienia, w jaki sposób rząd zastosował się do postanowienia TSUE (Wielkiej Izby) z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, zawieszającego stosowanie przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Odpowiedź jest jasna i wynika z działań, zarówno samego rządu, w tym Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Z. Ziobry oraz Prezydenta A. Dudy, jak i osób przez nich mianowanych w politycznych procedurach i im podporządkowanym.

Prokuratura podległa Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wszczyna przeciwko sędziom postepowania karne, mające często charakter polityczny i szykanujące polskich sędziów za wydane orzeczenia. Mają one w istocie charakter zbliżony do postępowań dyscyplinarnych. Zmierzają do uchylenia sędziom immunitetu i zawieszenia ich w czynnościach sędziowskich, a w dalszej kolejności – szykanowania sędziów w procesach karnych i traktowania ich jak zwykłych przestępców.

Osoby, które pełniły obowiązki I Prezesa SN uchyliły decyzję I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf wykonującą orzeczenie TSUE. Ostatnio powołana na to stanowisko przez Prezydenta A. Dudę – była wiceminister sprawiedliwości w resorcie Z. Ziobry M. Manowska, zezwoliła na kontynuowanie działalności Izby Dyscyplinarnej SN.

Osoby, pełniące funkcje sędziów w Izbie Dyscyplinarnej SN prowadzą dalej postępowania o uchylenie immunitetu polskim sędziom, mimo że same sądem nie są, co potwierdzają orzeczenia TSUE i polskiego SN. Osoby te, będące często byłymi prokuratorami niedawno podległymi Z. Ziobrze , a powołanymi przez P. Dudę, intensywnie realizują polityczną linię polskiego rządu.

Podsumowując, nie-sąd podporządkowany polskim politykom pod rządami osoby kierującej SN, powołanej przez polskich polityków, rozpoznaje wnioski o uchylenie immunitetu polskim sędziom, które składne są przez prokuraturę podporządkowaną polskiemu politykowi. Przykładem tego jest sprawa Pana Sędziego Igora Tuleyi, w której prokuratura Z. Ziobry wniosła o uchylenie immunitetu za wydane orzeczenie, następnie były prokurator, a obecnie „sędzia” w ID SN orzekł w tej sprawie 9 czerwca 2020 r. nie wyrażając zgody na uchylenie immunitetu. W poniedziałek 22 czerwca 2020 r. prokurator wniósł odwołanie od tej uchwały.

Brak niezwłocznej reakcji ze strony społeczności międzynarodowej, w tym przede wszystkim Komisji Europejskieji Parlamentu Europejskiego, spowoduje, że orzeczenie TSUE nadal nie będzie przestrzegane. Skutkiem tego polscy sędziowie staną się obiektem niekończących się politycznych postępowań o charakterze dyscyplinarnym, co ma prowadzić do wywołania efektu mrożącego i zlikwidowania jakichkolwiek oznak niezależności polskich, a zarazem europejskich sądów.

Sprawdź także

Pozew za polski KPO

Największe organizacje sędziowskie w Europie skarżą do Sądu Unii Europejskiej decyzję Rady UE, która w …