Ładowarki emu.energy

Rzecznik jak inkwizytor

Pierwsze postanowienie o przekazaniu sprawy zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego zapadło pod koniec czerwca br. Wydał je Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie w sprawie poznańskiej sędzi Moniki Frąckowiak. Nakazał Przemysławowi Radzikowi umożliwić obwinionej złożenie wyjaśnień, ustalić okoliczności towarzyszące jej pracy orzeczniczej, przesłuchać świadków oraz pozwolić obwinionej i jej obrońcom na końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania.

– Nie zdziwiło mnie to postanowienie. Zastępca rzecznika bowiem hurtowo oddalił wszystkie składane przeze mnie wnioski dowodowe, stwierdzając, że nie mają one znaczenia dla sprawy i służą tylko przedłużaniu postępowania, czym niejako z góry przesądził o mojej winie – mówi sędzia Frąckowiak. Jak zaznacza, zastępca rzecznika nie przeprowadził nawet jedynej obligatoryjnej czynności, jaką jest umożliwienie sędziemu złożenia wyjaśnień

W sprawie Moniki Frąckowiak sąd zwrócił uwagę na to, że sędzia chciała odnieść się do zarzutów, jednak jej to uniemożliwiono.

W sprawie Moniki Frąckowiak sąd zwrócił uwagę na to, że sędzia chciała odnieść się do zarzutów, jednak jej to uniemożliwiono.

Naruszenie równowagi stron, niewysłuchanie obwinionego, uniemożliwienie mu zaznajomienia się z aktami postępowania – to grzechy wytknięte zastępcom rzecznika dyscyplinarnego.
Korzystne zmiany w alimentach. Sprawdź, jak szybko dostać pieniądze na dziecko

Już przynajmniej w dwóch przypadkach sądy zwróciły zastępcom rzecznika dyscyplinarnego sprawy dyscyplinarne sędziów w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego. Zaakcentowały przy tym istotne braki tego postępowania.

– To kompromitacja – stwierdza krótko i dosadnie Bartłomiej Starosta, przewodniczący Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów. I dodaje, że jego zdaniem w przyszłości tego typu historii będzie więcej.

źródło: DGP, tam też cały artykuł

Sprawdź także

Dziś umarły wolne sądy

Dziś, 14 lutego 2020, wchodzi w życie pospiesznie przygotowana i sprzeczna z Konstytucją RP ustawa …